Detská
služba

Detská služba

Chceme byť viac než len službou, ktorá deti „postráži“ počas nedele, zatiaľ čo rodičia počúvajú vyučovanie. Pre nás sú deti rovnako dôležité ako dospelí, túžime, aby Pána spoznávali už ako maličkí, učili sa rozpoznávať, čo je dobré a zlé, spoznali krásu Božieho slova a popritom zažili veľa zábavy. V neposlednom rade usilujeme o to, aby mali medzi sebou krásne a priateľské vzťahy. Práve preto prebieha naša služba celý rok, neodmysliteľnou časťou sú každoročné detské tábory cez leto, Vianočná párty a zapájanie detí do Vianočného programu.

Počas nedeľných bohoslužieb začínajúcich o 10:00 prebieha paralelný program pre deti, (tzv. Nedeľná škola), ktorý začína až po chválach a modlitbe (pred oznamami – je to cca o 10:35), kedy sa aj na plátne ukáže, že deťom začína program, obvykle na to upozorní aj kazateľ, dovtedy sú deti pod dohľadom svojich rodičov. Potom sa deti stretnú v kaviarni na občerstvenie. Tam sa rozdelia do troch skupín (cca o 10:50).

  • Ovečky (deti navštevujúce škôlku, ktoré majú aspoň tri roky)
  • Levy (prváci na základnej škole a staršie deti narodené do 1.7. 2014)
  • Orly (narodení medzi 1.7. 2011 až 30.6. 2014)

Program pre deti je prispôsobený ich veku – obsahuje vyučovanie, hry, niekedy aj ručné práce, piesne alebo scénky, ktorými im približujeme Bibliu. Naším zámerom je, aby mali vlastný vzťah s Bohom, aby sem nechodili len kvôli viere rodičov. Tiež im chceme pomôcť v rozvíjaní ich talentov a zručností, aby to využili v škole a zúročili i v praktickom živote i službe. O 12:15 nedeľná škola končí, rodičia si ich potrebujú vyzdvihnúť najneskôr do 10 minút po skončení bohoslužby.

Vysvetlenie, do ktorej vekovej skupiny sú deti zaradené

Vyššie uvedené rozdelenie platí od 10.9. 2023, o rok sa hranica detí, podľa ktorej určujeme, kde sú zaradení, posúva o rok. Tento vekový limit považujeme za spravodlivejší než rozdelenie podľa školských tried, keďže niektoré deti majú odklad, ďalšie prichádzajú z iných krajín do Bratislavy a absolvujú naše bežné základné školy v inom veku ako naše slovenské deti. Dátum narodenia (hranica 1.7.) nám okrem toho, že sú v rovnakom veku, tiež pomáha v tom, aby deti, ktoré ukončia posledný rok triedu „orlov“, mohli pokračovať plynulo v doraste (G1 – God first) a nastúpiť už na dorastenecko-mládežnícky tábor ako 13 roční. Ak by tam mali ísť mladší, nebolo by to pre ne vhodné. Toto rozdelenie tiež umožní, aby v triede „orlov“ (kde sú najstaršie deti) strávili presne tri roky – máme tam trojročný plán, kedy prechádzame celou Bibliou – nič teda nevynechajú a ani tam nestrávia zbytočne rok navyše.

Kontakt na nedeľnú školu: Martin Hunčár

Detský tábor “Ovocinoland”

Detský tábor Slovo života
7.-13.7. 2024

Kde: Savore Sigord (na googlemaps Gréckokatolícka rómska misia), Sigord 154, 08252 Zlatá Baňa. Ubytovanie v Slanských vrchoch na východe na Slovenska je novo zrekonštruované a ideálne pre náš tábor.

Tím vedúcich: Martin Hunčár huncar@slovozivota.sk, 0903440480, Igor Jankulic, Jonatan Pavelka, Laura Čonková a Viktor Ni z Bratislavy, Robo Cibula a Ivanka Cibulová zo Žiliny, Natália Orčíková a Berenika Michelíková z Banskej Šiavnice a Mirka Hudecová z Prievidze.

Téma a obsah: Ovocie Ducha nemôžeme len tak „vyrobiť“, ale máme ho niesť. Je výsledkom nášho vzťahu s Bohom a túžbou podobať sa mu, musíme Bohu dovoliť, aby nás premenil.

Preberané biblické príbehy a ponaučenia na zhromku a skupinke:
*** Dobrý a zlý strom. Čo je ovocie Ducha? *** Láska. Príbeh Márnotratného syna
*** Radosť a pokoj. Pavol vo väzení *** Dobrotivosť a nežnosť. Stratená ovečka a dobrý Pastier *** Zdržanlivosť a krotkosť. Ježiš pokúšaný na púšti *** Trpezlivosť a vernosť. Príbeh Jozefa.

Čo nás čaká na tábore?
*** zhromká s chválami *** kamaráti *** divadielko *** výlet *** hry *** športové súťaže *** zábava *** voliteľné workshopy *** odmeny ***

Čo si mám na tábor priniesť?
Podrobný zoznam pošleme rodičom, pred vyplnením prihlášky stačí dobrá nálada a chuť ísť ☺

Cestovanie:
Vlakom z Bratislavy s doprovodom našich vedúcich a z vlakovej stanice priamo do areálu tábora. Deti z iných miest buď nastúpia na ceste alebo ich dovezú rodičia priamo na miesto.

Kto môže ísť:
Deti vo veku od 7 do 12 rokov (ktoré sú teraz žiakmi 1. triedy ZŠ)

Táborové video z roku 2022:
Ak ste ešte neboli a chceli by ste vedieť ako náš tábor funguje, pozrite si video, kde je zachytená atmosféra, chvály, program i režim tábora.

Cena:

  • 195 €
  • súrodenecká zľava: – 10 € za každého súrodenca, ktorý ide na jeden z našich táborov

Viac informácií: Martin Hunčár: huncar@slovozivota.sk, 0903440480

Záväzná prihláška na tábor

Záväzná prihláška

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave