Domáce skupiny

Jedným z nosných prehlásení nášho zboru vždy bolo: „Chceme byť dosť veľkí na to, aby sme ti mohli slúžiť, ale zároveň dosť malí na to, aby sme ťa mohli poznať.“ Hneď od začiatku zboru boli domáce skupiny nevyhnutným stavebným kameňom jeho vnútornej stavby. Tu sa veriaci spolu modlia, študujú Božie slovo, ale zároveň sa môžu aktívne budovať na procese učeníctva. Ak máte záujem spoznať nás bližšie, pozývame vás zakúsiť atmosféry takýchto neformálnych stretnutí.

Prosím, napíšte nám a my vám radi odporučíme vhodnú skupinku

Večerná biblická škola 2023

Vízia rodiny cirkví Slovo života: „Vybavte veriacich slovami viery, ukážte im duchovné zbrane, ktoré majú, naučte ich ako ich používať a pošlite ich do víťazného boja pre Pána!“

Chceme: „Vybudovať vybudovaní a vytrénovať veriacich, aby zasiahli a zmenili svet!“

Biblická škola bude trvať 4 mesiace, začíname v UTOROK 26.9.2023 a končíme 30.1.2024. Biblická škola bude každý utorok od 18:45 do 20:30. Po chválach a modlitbe budú vždy 2 lekcie.

Lekcie, ktorých sa osobne nemôžete zúčastniť, si treba vypočuť do najbližšieho testu. Aby ste našu biblickú školu mohli absolvovať, môžete chýbať maximálne 4 krát.

Dvakrát budeme písať jednoduché testy. Určite ich zvládnete, chceme vám pomôcť, aby ste si Božie slovo zamilovali a stali sa „zručnými v slove spravodlivosti“ (Žid 5:13).

Učiteľmi budú naši pastori a služobníci zboru. Prizvem aj niekoľko hostí.

Pri vyučovaní si robte poznámky a používajte Bibliu a knihu Biblické základy (nové revidované vydanie z r.2017). Ak knihu nemáte, povinnosťou študenta je zakúpiť si ju. Druhá kniha, z ktorej budeme čerpať, je Lídrami sa nerodíme, ale stávame. Túto knihu vrelo odporúčame, ale nie je podmienkou štúdia.

Program:

 1. lekcia: 26.09. (utorok) Úvod + Boh a Jeho charakter
 2. lekcia: 03.10. (utorok) Živá viera
 3. lekcia: 10.10. (utorok) Autorita veriaceho
 4. lekcia: 17.10. (utorok) Posledné časy, zmŕtvychvstanie, súdy
 5. lekcia: 24.10. (utorok) Autorita Biblie a moc Božieho slova
 6. lekcia: 31.10. (utorok) Ako rozvíjať modlitebný život?
 7. lekcia: 07.11. (utorok) Kresťanská rodina
  Test č. 1
 8. lekcia: 14.11. (utorok) Uzdravenie
 9. lekcia: 21.11. (utorok) Vyslobodenie
 10. lekcia: 28.11. (utorok) Krst Duchom Svätým a Jeho dary
 11. lekcia: 05.12. (utorok) Cirkev živého Boha a Izrael
  Vianočné obdobie
 12. lekcia: 09.01.24 (utorok) Evanjelizácia a misia
 13. lekcia: 23.01.24 (utorok) Postoj a srdce služobníka
  Test č. 2
 14. lekcia: 30.01.24 (utorok) Boží pohľad na peniaze
 15. lekcia: 30.01.24 (utorok) Záverečná lekcia
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave