Zdroj Dávidovej sily

„Mojou silou a mojou piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením“ ( Žalm 118:14 ).

Aká nádherná životná skúsenosť kráľa Dávida!

Keď sa pozrieme na jeho život, tak jasne vidíme, že to bol človek, ktorý od svojej mladosti bol takpovediac „zatláčaný do kúta“. Bratom robil poskoka, musel znášať ich posmešky a otec akoby ani nevedel, že ho má. Keď prišiel do domu prorok Samuel, Dávid na slávnosť nebol ani len pozvaný. Nikto s ním nepočítal. Aké povzbudzujúce… Postupne by sme takto mohli vymenovať ďalšie ťažké skúšky, ktorým musel Dávid až do konca svojho života čeliť.

Ani dnes nemáme problém stretnúť človeka s podobným osudom. Dokonca sa pri čítaní Dávidovho príbehu vieme mnohokrát stotožniť s tým, čo Dávid v takýchto situáciách cítil, pretože sami sme zažili sklamanie, zradu, opovrhovanie či nepochopenie. Ale pozrime sa na to, čo hovorí Dávid vo verši 5. Jeho vyznanie nám dodáva silu a napĺňa nás novou nádejou: „ z úzkosti som volal na Hospodina a vyslyšal ma; Hospodin ma postavil na priestranstvo. Hospodin je so mnou, je medzi mojimi pomocníkmi…“ .

V celom Žalme 118 Dávid pokračuje v smelom vyznaní dôvery v Hospodina, keď hovorí, že prespevuje nad Jeho silou a mocou, oslavuje Ho za to, že ho Hospodin vypočul, že mu pomohol, a že ho zachránil. Dávid zakončuje tento žalm výzvou smerom k nám, aby sme aj my oslavovali Hospodina, „lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky!“ Boh je dobrý, je pripravený k nám vojsť a spasiť nás, zachrániť nás, naplniť nás pokojom a uzdraviť naše srdcia.

Drahí čitatelia, prajem vám, aby ste spoznávali Hospodina podobným spôsobom, akým ho spoznával kráľ Dávid, aby ste zažívali víťazstvá, vyslobodenia od úzkostí a nachádzali radosť, lásku a pokoj v Ježišovi Kristovi. Aby aj ste aj vy – napriek súženiam, ktorými možno prechádzate – mohli zvolať spolu s kráľom Dávidom „mojou silou a mojou piesňou je Hospodin a stal sa mi spasením.“

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave