What we believe

Apostles’ Creed
I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth.
I believe in Jesus Christ, God’s only Son, our Lord, Who was conceived by the Holy Spirit, Born of the virgin Mary, Suffered under Pontius Pilate, Was crucified, died and was buried; He descended to the dead. On the third day he rose again; He ascended into heaven, He is seated at the right hand of the Father, And he will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, The holy universal Church, The communion of saints, The forgiveness of sins, The resurrection of the body, And the everlasting life. Amen

Autority of the Bible
The highest authority for us is The Holy Word – The Bible. The Bible is God´s Word. It reveals to us who is God and His character like. We can read how we should live (2Tim 3:16-17).We believe that God´s word is eternally true (Jn 17:17b, 1Pet 1:25a), and no person, institution or tradition can destroy, undermine or add or take away anything from it. (Jn 10:35b, Ps 119:89, Mk 7:13a, Rev 22:18-19, 2Jn 1:9, Prov 30:6).

What is the gospel?
The Gospel is the power of God to save everyone who believes (Rom 1:16). It is the good news of Jesus Christ that is available to all people (Lk 2:10,11).
The Gospel contains four Spiritual Principles:

 1. God loves people and offers them a beautiful plan for their life (Jn 3:16).
 2. People are sinful and separated from God (Rom 3:23).
 3. Jesus Christ is Gods solution to the problem of human sin.
  Through Him can know Gods love and Gods plan for their life (Rom 5:8).
 4. You have to personally accept Jesus as your Saviour and Lord (Jn 1:12).

Salvation
Jediný spôsob ako môže byť človek zachránený je prostredníctvom obete Ježiša Krista (Lk 24:46-47, Jn 14:6).

 • Pán Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy a tretieho dňa vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie (Rim 4:25).
 • Každý, kto v uverí vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a vyzná Ho ako svojho Pána, bude zachránený (Rim 10:9,10).
 • Nádhernou Božou odpoveďou na pokánie človeka je zázrak znovuzrodenia (Jn 3). Keď sa rozhodneme obrátiť sa k Bohu, Ježiš vojde do nášho srdca a v urobí si v nás príbytok. Ovocím obrátenia je premenený život, dobré skutky, láska k blížnemu a život nasledovania Kristovho príkladu.

Plné evanjelium
Veríme v plné evanjelium, čo znamená:

 • Spasenie Pánom Ježišom Kristom, t.j. záchranu od našich hriechov a večný život (Jn 5:24, Jn 17:3).
 • Krst Duchom svätým, ktorý sa prejavuje darmi Svätého Ducha (charizmami podľa 1Kor 12 a 14), zvlášť hovorením v nových jazykoch (Sk 2:1-4,38,39, 10:44-48)
 • Uzdravenie a vyslobodenie v mene Ježiša Krista ako znamenia, ktoré sprevádzajú kázanie evanjelia (Mk 16:17-20, Jn 14:12).
 • Druhý návrat Ježiša Krista ako to predpovedá Biblia (Sk 1:11, 1Tes 4:14-17).

Možnosti hlbšieho štúdia: P. Čuřík, M. Hunčár – Biblické základy (objednajte na našom eshope).

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave