Zbory a misijné skupiny

Banská Bystrica

Kontakt: Zoltán Lukáč

Miesto: Kukučínova 8 (Dom techniky)

Utorok: od 17:30 do 19:00 – Skupinka
Piatok: od 18:00 do 20:00 – Večerné modlitby
Nedeľa: od 10:00 do 13:30 – Bohoslužby

Tel.: 0949 575 177

E-mail: slovozivota@krestaniavbystrici.sk

Web: krestaniavbystrici.sk

Banská Štiavnica

Kontakt: Juraj Michelík, 0949 213 403, juraj.michelik@gmail.com

Verejné zhromaždenia: nedeľa o 10:00

Miesto: Akademická 20 (oproti lesníckej škole – priestory zboru Prameň)

Modlitebné zhromaždenia: streda 18:00

Web: stiavnica.slovozivota.sk

Komárno

Vedúci: Matej Wittgruber

Zhromaždenia: nedeľa 10:00 – 12:00

Adresa: Záhradnícka 16, 945 01 Komárno

Tel.: 0948 267 826

Nitra

Pastor: Jaroslav Minár

Verejné zhromaždenia: nedeľa 10:00

Miesto: Mariánska dolina 14 (zelená brána, vo dvore, na prízemí budovy), nachádza sa pod Kalváriou, ulička za reštauráciou Hoffer, parkovanie na ul. Kalvárska

Tel.: 0903715925

Prievidza

Pastor: Milan Koša

Zhromaždenia:
– nedeľa 9:30 – bohoslužby
– piatok 18:00 – štúdium Biblie

Miesto: Prievidza, A. Mišúta 32, 1. poschodie OD Lúky

Kontakt:
– tel.: 0948 978 432
– e-mail: skrestanovpd@gmail.com

Web: www.domnaskale.sk

Sereď

Pastor: Pavol Varga

Verejné zhromaždenia: nedeľa 9:30

Miesto: Dom kultúry Sereď, Školská 118/1, 1. poschodie

Tel.: 0918526383, 031-7894 267

Žilina

Vedúci: Patrik Varmecký

Verejné zhromaždenia: nedeľa 10:00

Miesto: Dom Matice slovenskej, Hollého 11, Žilina

Tel.: 0911 956 167

E-mail: krestania@yahoo.com

Web: www.krestaniavziline.sk

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave