Snahy o palestínsku štátnosť

V jeseni pozornosť svetových médií pútali palestínske snahy o jednostranné dosiahnutie štátnosti. Palestínska samospráva sa k tomuto kroku odhodlala po tom, čo jej predstavitelia na čele s Mahmúdom Abbásom najprv dva roky odmietali vyjednávať s Izraelom. Očividnou snahou za týmto krokom bolo obísť rokovací stôl a mierový proces, čo je porušením doteraz platných dohôd. Kľúčovým problémom tohto riešenia je plánované rozdelenie Jeruzalema tak, že východný Jeruzalem by bol hlavným mestom palestínskeho štátu. Východný Jeruzalem pritom zahŕňa celú historickú časť, a teda všetky biblické miesta. USA sa rázne postavili proti tomuto jednostrannému riešeniu a prisľúbili použiť právo veta v prípade, že by OSN tento návrh schválila. Napriek neúspechu v tejto otázke sa však Palestínskej samospráve podarilo získať schválenie žiadosti o plné členstvo v UNESCO. Tým sa Palestínska samospráva de facto dostala na úroveň členských štátov tejto organizácie, hoci nie je štátom. Za schválenie žiadosti hlasovalo 107 krajín. V reakcii na schválenie členstva Palestíny USA stiahli 60 miliónov dolárov určených na podporu UNESCO. Na povrch prenikli aj informácie, že v snahe o presadzovanie štátnosti Palestíny siahli palestínski autori aj po prepisovaní histórie a archeológie. Je pritom známym faktom, že napríklad na palestínskych mapách žiadny Izrael neexistuje.

Zdroj: Livest Ord

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave