Výnimočný rok 2012

Prechod do nového roku síce nie je ničím magickým, ale je to úžasná príležitosť na to, aby sme zhodnotili svoje životy a nanovo sa vydali do Božích rúk. Boh má pripravené svoje plány na každý rok a našou úlohou je ich hľadať. Niektorí ľudia chodia po svojich cestách a potom Boha žiadajú, aby ich v tom požehnal. Ale najšťastnejší ľudia na zemi sú tí, ktorí „chodia v dobrých skutkoch, ktoré pre nás vopred prihotovil, aby sme v nich chodili“ (Ef 1:10).

V Slove života už po niekoľko rokov za sebou organizujeme silvestrovské zhromaždenie, ktoré je slávnostné, prináša zábavu a ponúka priestor na príjemné prežitie Silvestra, ale zároveň obsahuje hlbokú duchovnú náplň, modlitby a hľadanie Božej tváre. Tentoraz sme sa stretli v renovovanom DK Dunajská Lužná vo veľmi hojnom počte a prežili sme najlepší Silvester za ostatné roky.

Rodinné talenty
Súčasťou programu bolo už tradične divadlo Martina Hunčára v hereckom tandeme s Lenkou Šimkovou. Vtipná ale veľmi poučná diskusia na tému nielen frontálnych atmosferických tlakov, ale aj tlakov rodinných, pracovných či dokonca cirkevných otvorila celý zábavný program. Potom sme pokračovali v minuloročnej téme Slovo života má talent, ale tentoraz v rodinnej podobe. Súťaže sa zúčastnilo šesť rodín, každé z vystúpení bolo jedinečné. Nakoniec si však predsa len hlavnú cenu odniesla rodina, ktorá s úžasnou kreativitou a nesporným umení maľovala na veľkú tabuľu tému, ktorú jej zadali diváci. Tombolou nás sprevádzala osvedčená moderátorská dvojica Tomáš a Beňo. V podstate je to každý rok o tom, že takýmto spôsobom ľudia zo zboru dajú do tomboly veci, ktorými chcú obdarovať ďalších súrodencov; akurát je to okorenené zábavou a troškou napätia. Výťažok potom venujeme vždy na charitatívne účely alebo stavbu našej budovy.

Akú máme vlastne hodnotu?
Po nádhernom programe a vynikajúcej večeri, prišli na rad znova chvály. Uctievať Pána s plnou sálou veriacich ľudí na sklonku roka je jedinečná skúsenosť. Každý si v takých chvíľach uvedomuje, že predošlý rok sa nedá vrátiť. Je dobré zrekapitulovať to, čo je za nami, ale potrebujeme sa vystrieť k tomu, čo má Pán pre nás v novom roku. Napriek tomu, že sa usilujeme o to, aby sme pre Pána veľa vykonali a doniesli mnoho ovocia, nesmieme zabúdať na to, kto sme. Tým najväčším darom a najväčšou radosťou by vždy malo ostať to, že sme sa z milosti Božej stali Božími deťmi. V tomto duchu sa nieslo Slovo do roku 2012. Popritom ako sa otvárajú nové dvere pre službu i pre náš zbor, nesmieme upadnúť do zákonníctva alebo skutkárstva. Naša hodnota nesmie byť založená na tom, akí sme úspešní, ale na vzťahu s naším Spasiteľom a láske k blížnemu. Ak budeme takto žiť, paradoxne budeme schopní vykonať pre Boha oveľa viac. Po večeri Pánovej sme sa modlili za mnohých prítomných so zjavným pomazaním Ducha Svätého.
V tejto súvislosti je zaujímavé dodať, čo odznelo na prvej novoročnej bohoslužbe v Slove života Uppsala. Ulf Ekman prijal pre rok 2012 od Pána slovo „extraordinary“ (výnomočné, jedinečné). Bude zaujímavé sledovať, čo všetko to môže znamenať, no nech sa deje čokoľvek, je dôležité, aby sme ostávali blízko Pána a chodili po jeho cestách; vtedy nás udalosti tohto roku nezastihnú nepripravených. Osobne verím, že v roku 2012 je Božou výzvou pre nás, aby sme zosilneli na vnútornom človeku a boli pripravení na nový level, ktorý ma pre nás ako jednotlivcov i pre svoju cirkev. Želáme vám, aby ste mu boli bližšie než kedykoľvek predtým!

{gallery}2011_silvester{/gallery}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave