Slovo Života je v zozname príjimateľov 2% daní

Naše združenie Slovo života sa po splnení všetkých náležitostí úspešne zaregistrovalo medzi uchádzačov a prijímateľov 2% daní.

Ak by ste chceli podporiť aktivity nášho združenia spojené s rozvojom práce s deťmi a mládežou, touto cestou si vám dovoľujeme poskytnúť všetky potrebné informácie. Zároveň týmto vyslovujeme vopred naše poďakovanie za vaše rozhodnutie, ako použiť 2 % z daní, ktoré už za vás zaplatil váš zamestnávateľ (prípadne ich len uhradíte, ak ste súkromný podnikateľ alebo konateľ spoločnosti).

Pre viac informácii ak chcete poukázať vaše 2 % z daní, čítajte ďalej:

Pri správnom postupe je dôležité, či ste:

 

 • Zamestnanec a daňové priznanie za vás robí zamestnávateľ:

Ak ste v riadnom pracovnom pomere a daňové priznanie vám bude robiť váš zamestnávateľ, je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 1. do 15.2.2013 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb – potrebné tlačivo vám už pravdepodobne zamestnávateľ dal vyplniť.
 2. Potom požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane – POTVRDENIE
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 4. Potom vyplňte vyhlásenie spolu s údajmi prijímateľa (Slovo života International) Tlačivo s predpísanými informáciami nášho zboru nájdete tu – VYHLÁSENIE
  Ak by ste mali čisté tlačivo, uvádzame potrebné informácie pre vyplnenie vyhlásenia:

obchodne meno: Slovo života International Bratislava
sídlo: Tomášikova 30, 821 01  Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 30839998

Ak by ste mali čisté tlačivo, uvádzame potrebné informácie pre vyplnenie vyhlásenia:

Pozn.: pri vpisovaní IČO za lomítkom (t.j. SID) už nepíšete nič, necháte prázdne pole

 1. Potom obidve tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

 •  Zamestnanec a daňové priznanie si robíte sám

Ak ste v riadnom pracovnom pomere a daňové priznanie si budete robiť sami (napr. z dôvodu viac pracovných pomerov v roku 2012), je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 1. Vyplňte si daňové priznanie.  Tlačivo daňového priznania pre fyzické osoby – typ A, alebo typ B
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky (oddiel VIII. v prípade DP typ A, resp. oddiel XIII v prípade DP typ B) na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť

obchodne meno: Slovo života International Bratislava
sídlo: Tomášikova 30, 831 02 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 30839998

Pozn.: pri vpisovaní IČO za lomítkom (t.j. SID) už nepíšete nič, necháte prázdne pole

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na Váš daňový úrad(podľa Vášho bydliska) a v tomto termíneaj zaplaťtedaň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

 • „právnická osoba“ t.j.  súkromný podnikateľ (živnostník), alebo konateľ spoločnosti (napr. s.r.o.)

Viac informácií získate na adrese:

Pre potreby vypísania vyhlásenia – poukázania 1,5% resp. 2% daní uvádzame nasledovné údaje príjemcu:

obchodne meno: Slovo života International Bratislava
sídlo: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 30839998

Pozn.: pri vpisovaní IČO za lomítkom (t.j. SID) už nepíšete nič, necháte prázdne pole

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave