Prvý palestínsky Týždeň ľudských práv v Európe

Prvý výročný palestínsky Týždeň ľudských práv v Európe skončil 11. apríla otvoreným seminárom na univerzite v Helsinkách. Európska koalícia pre Izrael a Jeruzalemský inštitút spravodlivosti vyzvali všetkých tých, ktorí sa zaoberajú situáciou s porušovaním ľudských práv na Strednom východe, aby požadovali rovnaké preskúmanie palestínskych vládnucich autorít, ako to žiadali od izraelskej vlády. Hlavný rečník Calev Myers z Jeruzalemského inštitútu spravodlivosti zdôraznil, že dôsledne vyzýval izraelskú vládu k riešeniu otázok ľudských práv a spravodlivosti. Úspešne sa mu to darilo, keďže izraelská spoločnosť má nezávislý justičný systém. „Čo doteraz urobili palestínske alebo európske organizácie pre ľudské práva pri žiadaní rovnakých práv od palestínskych autorít?“ opýtal sa. „Pravdou je, že tým, ktorí žijú pod palestínskymi autoritami, chýbajú najzákladnejšie ľudské práva a nemajú žiaden nezávislý justičný systém, ktorý by konfrontoval ich vlastných vodcov. Namiesto toho je spoločnosť kontrolovaná násilím, strachom a zastrašovaním. Už na začiatku tohto roku bol na rok a pol uväznený jeden palestínsky aktivista, pretože si na svojej fejsbukovej stránke robil žarty na adresu vodcu PLO Mahmuda Abbasa. Názov seminára bol Skryté krivdy, poukazujúci na fakt, že západné médiá si zväčša zvolia ignorovať porušovanie ľudských práv na palestínskych územiach, ktoré zahŕňa svojvoľné väznenia, mučenia a ponižujúce zaobchádzanie, keďže sú spáchané palestínskymi autoritami. Spoluorganizátor Tomas Sandell z Európskej koalície pre Izrael poukázal na to, že EÚ zlyhala znovu a znovu, keďže riadne neadresovala tento problém porušovania ľudských práv napriek tomu, že palestínske autority prijímajú každoročne vyše 500 miliónov eur ako pomoc z Európskej únie.

Zdroj: European Coalition for Israel, Monthly Report – APRIL2013

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave