Svetový pamätný deň Holokaustu

Cieľ: Chceme vyjadriť svoj nesúhlas s rastúcim antisemitizmom vo svete a zároveň vyjadriť našu solidaritu s tými, ktorí stratili svojich blízkych v najtemnejšej hodine Európskej histórie, ktorú voláme Holokaust.

 

Hlavný garant akcie: Európska koalícia pre Izrael, www.ec4i.org

 

Za organizačnú časť zodpovedá Slovo života Bratislava a ICEJ Slovensko

Kontakt: 02-20929311, www.slovozivota.sk

 

Miesto konania: Tomášikova 30, areál Omnia, priestory Slova života

Deň konania: Pondelok, 27.1.2014

Začiatok: 18:30

Téma: Konšpiračné predstavy, židia a antisemitizmus: politické a sociologické aspekty

 

Program:

18:30 – 18:50  Židovské piesne, chvály
18:50 – 19:20  Príhovor hosťa G. Mesežnikova
19:20 – 19:40  Diskusia s hosťom
19:40 – 20:00  Občerstvenie v kaviarni
20:00 – 21:00  Modlitby za Izrael (I. Zuštiak)

 

Predstavenie rečníka:

Grigorij Mesežnikov má židovský pôvod, narodil sa v bývalom Sovietskom zväze, v roku 1979 sa spolu s manželkou presťahoval na Slovensko. Najskôr pracoval v Slovenskej akadémii vied v Bratislave, neskôr založil spolu s Martinom Bútorom Inštitút pre verejné otázky (IVO). Prezidentom inštitútu je od roku 1998. Cieľom IVO je šírenie princípov demokracie na Slovensku.

Mesežnikov je tiež častým prispievateľom a komentátorom pre mnohé médiá mapujúce politickú situáciu na Slovensku. Je ženatý, žije v Bratislave.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave