Detský tábor v Patrovci – Neste ovocie!

Aby deti prinášali viac ovocia Ducha Svätého…

Stretli sme sa v „Ovocinolande“, kde nám pán Ovocný vysvetlil, s akou trpezlivosťou treba začať s pestovaním ovocného stromu, o ktorý je nevyhnutné sa starať, ak chceme, aby prinášal zdravé ovocie. A ten náš táborový strom naozaj priniesol plody rôzneho druhu a rôznej chuti. Každý jeden deň zarodil ovocie, dokonca aj také, ktoré by ste vo svojej záhradke na strome nikdy nenašli. Jablko, banán, pomaranč, slivku, jahodu, broskyňu, marhuľu, hrušku, hrozno… Nosným veršom bol Gal 5:22 „Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť.“ Teraz už možno tušíte, že ovocie zo stromu a ovocie Ducha z Biblie boli nejakým spôsobom prepojené.


Divadielka, workshopy, skupiny, hry, výlety

Každý deň sa začínal budíčkom, rozcvičkou, pokračoval raňajkami a potom to prišlo. Ovocíčkožrútka, Dumajko a Kazír vniesli deti do deja zo školského prostredia tak, aby vysvetlili ovocie Ducha na situáciách, v ktorých sa môže ocitnúť každý z nás. Ukázali sa aj negatívne stránky ľudskej povahy, aby sme odhalili, že niekomu chýba napríklad trpezlivosť alebo láska. Mnohé z vlastností naši vedúci ilustračne zahrali aj cez biblické príbehy a vždy sme sa naučili verš dňa, v ktorom sa dá nájsť ovocie Ducha. Po rannom stretnutí sme sa rozdeľovali do menších skupín, aby sme sa mohli porozprávať k danej téme. Dievčatá počas workshopov pripravili aj ovocné torty. Po obede sme mávali oddych, hry a voľný čas. Vodní piráti a ich vodná hra nás osviežila aj zabavila. Orientačný beh aj futbal nás tímovo zocelili a kreslenie na chodník odhalilo, aké sú v nás umelecké talenty. V stredu sme si urobili výlet na Trenčiansky hrad. Sokoliari nám odborne predstavili dravcov a predviedli nám ukážku ich letov. Remeselníci nám zase ukázali, ako sa ručne vyrábajú predmety, a pani historička nás previedla veľkým okruhom sídla Matúša Čáka Trenčianskeho.

Deň sa vždy končil večerným kreatívnym stretnutím prepojeným s táborovým divadielkom, v ktorom sa postupne menilo aj Kazírovo správanie. Deti sa naučili táborovú hymnu a zoznamovali sa bližšie s ovocím Ducha. Ozaj, keď budete deťom kupovať jahodovo-broskyňovú zmrzlinu, tak ony vedia, že je to o nežnosti a zdržanlivosti. A keď im babička upečie jablkovú štrúdľu, tak je za tým veľký kus lásky.

Táboroví vedúci si počínali skvele, a to po prvýkrát bez zakladateľov našich táborov, bez Jayne a bez pastora Martina, ktorí prišli len na jeden deň. „Som nadšený. Je tu nezmazateľný rukopis, ktorý sme za tie roky zanechali. Noví vedúci výborne doplnili tím a veľmi ma potešili najmladší vedúci, ktorí pred mnohými rokmi začínali na táboroch ako malé deti a teraz už vidíme, ako nesú zodpovednosť za druhých,“ povedal Martin Hunčár. „Ten nápad Ovocinoladnu sa mi natoľko zapáčil, že vydávame CD, aby sme takto mohli požehnať rodiny po celom Slovensku.“

Ivanka Cibulová

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave