Lídri Slova života na Donovaloch

V polovici novembra sa uskutočnilo dôležité stretnutie kazateľov hnutia Slova života na Slovensku. 30-ti lídri strávili dva dni v príjemnom prostredí na Donovaloch. Pastor Peter Čuřík hovoril na tému Ako predchádzať vyhoreniu a o dôležitosti budovania synov v dome. Všetci sme sa zhodli, že pozvaný hosť Dr. Ľuboš Lacho bol pre nás veľkým prínosom. Hovoril o poradenstve a vyslobodení a pridal cenné rady o manželstve a múdrosť, ako sa rozhodovať pri dôležitých križovatkách života. Hneď na začiatku vnímal od Pána, že si nás použije na zmenu národa. Jaro Minár z Nitry bol vďačný Bohu nielen za vyučovania, ale aj za modlitby, spoločenstvo a Večeru Pánovu. „Pre nás je obrovskou prioritou nielen udržovať, ale aj systematicky budovať vzťahy s bratmi a sestrami. Sme predsa údmi jedného tela, navzájom si darovaní na budovanie. Tento rozmer naše stretnutie určite malo a verím, že nielen pre nás!“  Na druhý deň sa Ľuboš Lacho zdieľal o spravovaní financií v osobnom živote i v cirkvi. Mnohé myšlienky boli veľmi podnetné, často totiž ostávame v zabehaných koľajach. Peter Čuřík potom rozvíjal tému o tom, že Pán nás potrebuje. Veríme, že Kristus chce prísť do našich miest prostredníctvom nás! Pán k nám hovoril prorocky o údolí suchých kostí, aby sme prorokovali život a očakávali, že z tých kostí povstane veľká Božia armáda. Na záver hovoril Martin Hunčár o misii a zamýšľal sa nad prínosom veľkých Božích mužov a žien z 18. až 20. storočia. „Sme radi, že sme spolu s bratmi a sestrami – s lídrami, ktorí prechádzajú podobnými situáciami, mohli počuť ako ich Pán vedie, zdieľať sa, spoznať sa viac, poradiť si,“ zhodnotili tohtoročné stretnutie manželia Varmeckí zo Žiliny.

MH

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave