Bohoslužba s Micaelom Lundinom 8.10.2017

 

Micael Lundin je misionár a vynikajúci učiteľ Božieho slova zo Švédska. Ešte za komunizmu do Československa pašoval Biblie. Poslušný Božiemu volaniu sa spolu s rodinou presťahoval v roku 1992 do Brna, kde založil cirkev Slovo života. V rokoch 1994-1997 bol v Brne zároveň riaditeľom najväčšej biblickej školy v Európe, ktorú vtedy absolvovalo 700 študentov. Po presťahovaní sa do Indie spolupracoval na misijnom poli s Thomasom Georgom. V poslednom období vyvíjal misijnú prácu hlavne v Južnej Európe. Je to vynikajúci učiteľ Božieho slova a misionár, ktorého práca v Indii, Ugande, Bulharsku, Česku a Slovensku dodnes nesie bohaté ovocie.

 

V Slove života Bratislava na Tomášikovej 30 poslúži na bohoslužbe 8. októbra o 10:00.

 

Všetci ste srdečne vítaní.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave