Slovo života je v zozname prijímateľov 2% z daní za rok 2018

Naše združenie Slovo života sa po splnení všetkých náležitostí úspešne zaregistrovalo medzi uchádzačov a prijímateľov 2% daní.

 

Ak by ste chceli podporiť aktivity nášho združenia spojené s rozvojom práce s deťmi a mládežou, touto cestou si vám dovoľujeme poskytnúť všetky potrebné informácie. Zároveň týmto vyslovujeme vopred naše poďakovanie za vaše rozhodnutie, ako použiť 2 % z daní, ktoré už za vás zaplatil váš zamestnávateľ (prípadne ich len uhradíte, ak ste súkromný podnikateľ alebo konateľ spoločnosti).

 

 

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Viac informácií sa môžete dočítať na webstránke rozhodni.sk.

 

Dôležité termíny:

 • 31.03.2019 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
 • 30.04.2019 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

 1. Do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (tlačivo je editovateľné pdf).
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte vyhlásenie (tlačivo je editovateľné pdf) o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 5. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte všetky formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

Formuláre:

Ak ste zamestnanec:

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

 

Ak ste právnická osoba:

 

Informácie pre vyplnenie vyhlásenia:

obchodné meno: SLOVO ŽIVOTA INTERNATIONAL BRATISLAVA
sídlo: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 30839998

Pozn.: pri vpisovaní IČO za lomítkom (t.j. SID) už nepíšete nič, necháte prázdne pole

 

Viac informácií, vrátane podrobnejších postupov nájdete na stránke: www.rozhodni.sk.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave