Modlitebná reťaz proti koronavírusu

Postavme sa do medzere za naše Slovensko, Európu a svet! Akoby bol Žalm 91 napísaný práve pre tento čas, kedy náš kontinent zachvátila pandémia koronavírusu COVID-19.

Žalm 91

3 On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. 4 Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť. 5 Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, 6 ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. 7 Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba to nezasiahne… 9 Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, 10 nič zlé sa ti nestane, nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži… 13Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka. 14 Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, ochránim ho, lebo pozná moje meno. 15 Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim.

Modlitba spravodlivého má obrovskú moc a je ešte umocnená, keď sa veriaci modlia spoločne a v jednote (Jk 5:16-18, Ž 33, Mt 18:18,19). Prosme za ochranu našich rodín, susedov, priateľov a celého národa. Nech je na našich zárubniach krv Baránkova, aby zhubca nemal kadiaľ vojsť. Nech moc tejto epidémie vyschne od koreňa v mene Ježiš! Odvráťme sa od vlastných bezbožných skutkov a v pokore hľadajme Božiu tvár, lebo len tak Boh uzdraví našu krajinu (2Par 7:14). Modlime sa za to, aby ľudia uprostred tejto neistoty hľadali Božiu pomoc a obrátili sa k Spasiteľovi. Modlitba ešte stále mení osudy národov!

Zapíšte sa do modlitebného zoznamu a poďme spoločne počas tohto týždňa stáť pred Pánom v reťazovej modlitbe. Prioritne chceme pokryť modlitbami čas od 6:00 do 24:00, ale ak máte túžbu modliť sa aj v noci, budeme radi.

Ďakujeme.

Prihlasovanie do modlitebnej reťaze proti koronavírusu – 29.3.-4.4.2020
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave