Slovo života je v zozname prijímateľov 2% z daní

Naše združenie Slovo života sa po splnení všetkých náležitostí úspešne zaregistrovalo medzi uchádzačov a prijímateľov 2% daní.

Ak by ste chceli podporiť aktivity nášho združenia spojené s rozvojom práce s deťmi a mládežou, touto cestou si vám dovoľujeme poskytnúť všetky potrebné informácie. Zároveň týmto vyslovujeme vopred naše poďakovanie za vaše rozhodnutie, ako použiť 2 % z daní, ktoré už za vás zaplatil váš zamestnávateľ (prípadne ich len uhradíte, ak ste podnikateľ alebo konateľ spoločnosti).

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Viac informácií sa môžete dočítať na webstránke rozhodni.sk.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem “Vyhlásenia” zasiela aj “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov”, ktoré mu dal jeho zamestnávateľ)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane pre zamestnancov:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie “Potvrdenia o zaplatení dane”.
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
  3. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Formuláre pre zamestnancov:

Informácia pre živnostníkov, podnikateľov…:

Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, informácie o poskytnutí 2% z daní vyplníte priamo vo svojom daňovom priznaní.

Informácie pre vyplnenie vyhlásenia:

obchodné meno: SLOVO ŽIVOTA INTERNATIONAL BRATISLAVA
sídlo: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 30839998

Pozn.: pri vpisovaní IČO za lomítkom (t.j. SID) už nepíšete nič, necháte prázdne pole

Viac informácií, vrátane podrobnejších postupov nájdete na stránke: www.rozhodni.sk.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave