Vyznávanie Božieho slova

V tomto zamyslení chcem hovoriť o modlitbe, konkrétne o vyznávaní Božieho Slova. Na túto tému sa v zboroch hnutia Viery kladie mimoriadny dôraz a aj na biblických hodinách sa jej venuje veľký priestor. Dôvodom je, že ju zdôrazňuje samotná Biblia...

Read more
Zostávaj na Božom vrchu

Vrchy sú miestom, z ktorého sa nám naskytne nový pohľad na krajinu – miestom, odkiaľ vidíme nové priestranstvo a  kde sa cítime byť akosi bližšie k nebesiam a Bohu samotnému. Taktiež v Biblii zohrávali vrchy a kopce veľmi dôležitú úlohu...

Read more
Centrum pre celé Rusko
Centrum pre celé Rusko

Centrum Slova života v Moskve vidí ako sa viac a viac ruských cirkví k nim obracia s prosbou o pomoc a s potrebou niekam patriť. Potom ako Slovo života získalo nové priestory sa tento trend iba zintenzívnil. Na jeseň roku 2009 sa konala národná...

Read more
Dvere?

Niektorí ľudia majú zvláštny dar úplne dokonale opísať situáciu. Keď takýto ľudia o niečom hovoria, alebo niekoho, prípadne niečo opisujú, tak je často dokonca zaujímavejšie počúvať to v ich podaní než zažiť to naozaj. Ja pár takých ľudí poznám...

Read more
Boh nie je človek, aby klamal

Pred pár dňami sme na konferencii zboru Slovo života prežili úžasný čas. Úžasný kvôli tomu, že nás navštívil Pán so svojou prítomnosťou. A ešte aj preto, lebo nám prišiel kázať človek, ktorého rešpektujem, aj keď ho osobne vôbec nepoznám. Môj...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave