Anskar (801 – 865)
Anskar (801 – 865)

Misia na severe Anskar vošiel do dejín ako „apoštol severu“. O jeho živote sa najviac dozvedáme zo spisu Rimberta, Anskarovho nasledovníka na mieste arcibiskupa – Život Anskara, apoštola severu. Pochádzal zo šľachtickej rodiny a žil v Sasku...

Read more
John Wycliffe (1328-1384)
John Wycliffe (1328-1384)

Návrat k Písmu Neskorý stredovek bol obdobím sklamania z veľkých teologických systémov scholastiky, o ktorej sme písali v predošlých číslach, a tiež hľadania nových ciest, ako sa priblížiť k Bohu. Niektorí hľadali cestu v mystike – medzi...

Read more
Valdenskí (12. storočie)
Valdenskí (12. storočie)

Ako sme si povedali v minulom čísle, začiatkom druhého tisícročia nachádzame cirkev, ktorá sa zaoberá najmä filozofickým zdôvodňovaním a vysvetľovaním teológie. Na druhej strane hlad po skutočne živej viere dal zrod novým reformným hnutiam. V 12...

Read more
Paulikiáni (7. – 9. storočie)
Paulikiáni (7. – 9. storočie)

Skôr než sa definitívne dostaneme do druhého tisícročia, zastavíme sa ešte pri jednom zaujímavom hnutí, ktoré pôsobilo najmä vo východných regiónoch Byzantskej ríše v 7. – 9. storočí. Sú to paulikiáni, veľké hnutie, ktorého hodnotenie nie je...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave