Dr. Tom Woodward: Evolúcia alebo inteligentný dizajn?

Program prednášok v Bratislave:

  • štvrtok 7.11. od 19. do 21. hod. v Slove života na Tomášikovej 30, téma: Evolúcia, teória v kríze: päť dôkazových línií, ktoré zahanbujú Darwina;
  • piatok 8.11. od 19. do 21. hod. u Bratskej jednoty baptistov na Palisádach 27/A, téma: Darwinova posledná bitka;
  • sobota 9.11. od 14. do 18. hod. u Bratskej jednoty baptistov na Palisádach 27/A, témy: Podpis dizajnu v bunke, Podpis dizajnu vo fosíliách;
  • nedeľa 10.11. od 11. do 12. hod. v Kresťanskom zbore v Rači na Pri Šajbách 1, téma: Základy apologetickej služby.

Evolučné myšlienky sa dnes považujú za normálne, prenikajú do všetkých sfér spoločnosti. Predsa však, po dôkladnom štúdiu Písma, nemajú opodstatnenie, a ani logiku. V Bratislave budeme mať možnosť vypočuť si jedného z najvýznamnejších odborníkov na túto tematiku. Bude tu od 7.-9. novembra, v našom zbore ho v spolupráci KvM privítame v priestoroch na Tomašíkovej 30 7.11. o 19:00. Po prednáške bude priestor na otázky, predpokladaný koniec je o 21:00, vstup voľný, na pokrytie nákladov bude vykonaná zbierka. O ďalšom priebehu a iných stretnutiach nášho hosťa počas jeho návštevy Bratislavy vás budeme čoskoro informovať.

Dr. Tom Woodward je prezidentom C.S. Lewis society, špecializujúcej sa na pomoc kresťanom v obhajovaní svojej viery, v 35. krajinách bol rečníkom na rôznych konferenciách na tému kreacionizmu. Je autorom viacerých publikácií, ako napr. Doubts about Darvin, je spoluautorom The Mysterious Epigenome: What Lies Beyond DNA. Je profesorom na Trinity College of Florida v Tampe a je považovaný viacerými odborníkmi za jedného z hlavných historikov inteligentného dizajnu. Viac informácií o Tomovi Woodwardovi.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave