Chyby malých šachistov
Chyby malých šachistov

Nedávno som bol na turnaji začiatočníkov ako tréner a šiel som okolo šachových partií svojich malých zverencov… a veľmi som trpel. Keby som bol na ich mieste ja, viem presne, čo treba zahrať, ale oni to neurobili. Kebyže len raz, ale...

Read more
Stĺpom v Božom dome
Stĺpom v Božom dome

Božie slovo v Genezis 28:18 hovorí, že keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj, Hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Bál sa a povedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto! Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána...

Read more
VíkendOFFka pre G1
VíkendOFFka pre G1

Všetkých G1 z bratislavského zboru Slova života a im podobných tínedžerov z iných miest vo veku 13-15 rokov pozývame na G1 víkendOFFku, ktorá bude na chate Berea v dňoch 11.-13.9.2020. Prihlásiť sa môžete do 6.9.2020 cez našu webstránku.

Read more
Splav – Malý Dunaj 2020
Splav – Malý Dunaj 2020

Základné informácie: Termín: sobota 29.8.2020 – o 7:45 h. Zraz: parkovisko pri hypermarkete Tesco na Zlatých pieskoch, presnejšie pred obchodom „Asko nábytok“ Trasa: Jelka (mlyn) – Bláhová (park Madarász) – Potônské Lúčky (vodácke táborisko)...

Read more
Vodný krst 19.7.2020
Vodný krst 19.7.2020

Vodný krst je nádhernou duchovnou skúsenosťou. Pán Ježiš povedal: „Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený“. Na sviatok Letníc apoštol Peter v úplne prvej kázni vyhlásil: „Čiňte pokánie a nech sa jeden každý z vás pokrstí na meno Ježiša Krista na...

Read more
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave