Pôst

Na tejto stránke by sme vám chceli poskytnúť aspoň základné informácie k rôznym druhom pôstu.

Pôst je súkromná, osobná duchovná disciplína, o ktorej hovoril Pán Ježiš v Matúšovi 6. kapitole ako o jednej zo základných kresťanských cností: Modlitba, pôst a dávanie/štedrosť. Cieľom pôstu nie je zhodiť kilogramy, alebo zlepšiť svoj zdravotný stav, aj keď to sú jeho vedľajšie benefity, hlavných cieľom je priblížiť sa k Bohu.

Viac informácií dostanete po kliknutí na tento link.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave