Domáce skupiny

Jedným z nosných prehlásení nášho zboru vždy bolo: „Chceme byť dosť veľkí na to, aby sme ti mohli slúžiť, ale zároveň dosť malí na to, aby sme ťa mohli poznať.“ Hneď od začiatku zboru boli domáce skupiny nevyhnutným stavebným kameňom jeho vnútornej stavby. Tu sa veriaci spolu modlia, študujú Božie slovo, ale zároveň sa môžu aktívne budovať na procese učeníctva. Ak máte záujem spoznať nás bližšie, pozývame vás zakúsiť atmosféry takýchto neformálnych stretnutí.

Prosím, napíšte nám a my vám radi odporučíme vhodnú skupinku

Večerný kurz Beta

Srdečne vás pozývame vás na Večerný kurz Beta.

Víziou nášho zboru je vybaviť veriacich slovami viery, ukázať im duchovné zbrane, ktoré majú, naučiť ich, ako ich používať a poslať ich do víťazného boja pre Pána. Pán Ježiš povedal, že budeme konať skutky, ktoré konal On a ešte väčšie na to (Jn 14:12).

Počas tohto kurzu by sme vás chceli sprevádzať tromi oblasťami kresťanského života: 1. základnými učeniami Božieho slova, 2. líderskými zručnosťami 3. hodnotami Božieho služobníka. Súčasťou bude aj interakcia s učiteľmi a praktická aplikácia Božieho slova v duchovných daroch a službe.

Beta kurz začína v utorok 15.10.2019 o 18.30 v našich priestoroch na Tomášikovej 30. Prejdeme spoločne 15 lekciami (väčšinou v utorky), podrobný program a témy dostanete na 1. lekcii.

15.10.   (utorok)   Kto je Boh?
05.11.   (utorok)   Viera a autorita veriaceho
12.11.   (utorok)   Krst Duchom Svätým a Jeho dary
19.11.   (utorok)   Autorita Biblie a ako ju čítať
26.11.   (utorok)   Ako rozvíjať modlitebný život
03.12.   (utorok)   Uzdravenie a vyslobodenie
10.12.   (utorok)   Posledné časy a večnosť   test
Zimná prestávka

07.01.   (utorok)   Boží pohľad na peniaze
21.01.   (utorok)   Kresťanská rodina
28.01.   (utorok)   Srdce a postoj služobníka
04.02.   (utorok)   Ako pracovať s ľuďmi
12.02.   (streda)   Rozvoj líderských zručností
25.02.   (utorok)   Kázeň, svedectvo a služba strateným
03.03.   (utorok)   Cirkev živého Boha – jej piliere a hodnoty   test
10.03.   (utorok)   Záverečná lekcia s modlitbou a kladením rúk

Raňajky pre mužov

Srdečne vás pozývame vás na sobotné Raňajky pre mužov. Je to jedinečná príležitosť porozprávať sa na mužské témy a spoznať nových priateľov počas štedro prestretého stola sobotných raňajok.

Bude to skvelá pánska jazda na témy, ktoré vás budú zaujímať:

  • Čo to znamená byť mužom podľa Biblie?
  • Ako byť zároveň „divoký v srdci“ a „pokorný duchom“?
  • Ako vyzerá pravé otcovstvo?
  • Sexualita v manželstve

a mnohé iné. Spoločne sa budeme učiť podnikateľským zručnostiam, odovzdávať si skúsenosti naprieč generáciami, rozprávať svedectvá o Božej vernosti. Chutné raňajky v kaviarni Slova života na Tomáškovej 30 sú zárukou výborného začiatku víkendu.

Muži od 18 do 120 rokov
Čas: Sobota od 8:30 do 10:30

Prihláste sa na Raňajky pre mužov v sobotu 29.2.2020, téma: Sexualita, ako víťaziť nad pokušeniami.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave