Welcome home SLOVO ŽIVOTA Visit us 1/2020 Víťazný život PDF verzia
Video messages

Last video message

Pozrite si najnovšie vyučovanie z nedeľnej bohoslužby, ktoré mávame každú nedeľu o 10:00 na Tomášikovej 30 v Bratislave. Video posolstvá obsahujú kompletný archív našich video vyučovaní, priamych prenosov z bohoslužieb, záznamov z konferencií, táborov či videí pre deti.

Aktuálne ON-LINE vysielania:
– nedeľná bohoslužba v čase uvedenom v kalendári

What is new
Detský tábor (Ne)stroskotanci
Detský tábor (Ne)stroskotanci

S veľkou radosťou oznamujeme, že sme spustili registráciu na detský tábor! Bude na Orave, cena je 175 Eur, na druhé dieťa je zľava 20 Eur. Bližšie informácie o programe a vedúcich nájdete na našej stránke, kde je aj PRIHLÁŠKA: Detská služba Dieťa je prihlásené až po tom, ako vyplníte prihlášku a uhradíte tábor. Ďakujeme!

celý článok
Veľkonočné bohoslužby
Veľkonočné bohoslužby

Srdečne vás pozývame na bohoslužbu na Tomášikovu 30 na Veľký piatok 15.4. o 10.00, kde budeme vysluhovať aj Večeru Pánovu. Slovom bude slúžiť Katka Čuříková. Na veľkonočnú nedeľu 17.4. znova o 10.00, v nedeľu zmŕtvychvstania nášho Pána, budem slúžiť Božím slovom ja, pozvite aj svojich priateľov a známych!

celý článok
Bohoslužba s Večerou Pánovou – 20. marca 2022
Bohoslužba s Večerou Pánovou – 20. marca 2022

Srdečne vás pozývame do Božieho domu na nedeľnú bohoslužbu 20.3., spoločne budeme tiež prežívať Božiu blízkosť a utvrdenie v Jeho zmluve pri Večeri Pánovej. Čaká nás nádherná nedeľa, dovoľte mi vymenovať, čo všetko sme pripravili: Tri stanice humanitárnej pomoci ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou: Trvanlivé potraviny, hygienické potreby, kvalitné šatstvo. Ak chcete niečo z toho

celý článok
Pomoc utečencom z Ukrajiny
Pomoc utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry, radi by sme vás týmto informovali o možnostiach ako sa môžete zapojiť do pomoci utečencom z Ukrajiny. Ubytovanie: ak máte kapacity krátkodobo ubytovať utečencov z Ukrajiny, dajte nám prosím vedieť na mail. Finančná výpomoc: svoje finančné príspevky môžete posielať na naše číslo účtu SK87 0200 0000 0000 6843 4112 s variabilným

celý článok
Národný týždeň manželstva s Dr. Ľubošom Lachom
Národný týždeň manželstva s Dr. Ľubošom Lachom

Drahí priatelia, pozývame vás pri príležitosti Národného týždňa manželstva sledovať naše online vysielanie, rozhovor Dr. Ľuboša Lacha s pastorom Petrom Čuříkom na tému “Biblický model lásky v manželstve”. Rozhovor môžete sledovať cez náš youtube kanál v piatok 18.2.2022 o 19:00.

celý článok
Slovo života je v zozname prijímateľov 2% z daní
Slovo života je v zozname prijímateľov 2% z daní

Naše združenie Slovo života sa po splnení všetkých náležitostí úspešne zaregistrovalo medzi uchádzačov a prijímateľov 2% daní. Ak by ste chceli podporiť aktivity nášho združenia spojené s rozvojom práce s deťmi a mládežou, touto cestou si vám dovoľujeme poskytnúť všetky potrebné informácie. Zároveň týmto vyslovujeme vopred naše poďakovanie za vaše rozhodnutie, ako použiť 2 %

celý článok
E-Shop

The 4 points

The gospel comes from the Greek word evangelion and means good news, which we have summarized for you in 4 points.

More

What we believe

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. The highest authority for us is The Holy Word – The Bible.

More

The Leadership Team

In our church we believe in teamwork. God speaks to individuals but he never told us to work alone.

More
Word of Life church

We are born again Christians who experienced the personal touch of God.

We all have our “own story”, but there is one thing we have in common – Faith in the Holy Bible and longing to follow Jesus Christ. We have experienced something similar to what C. S. Lewis described in his book “Surprised by Joy”. For many, the concept of Christianity being connected to joy is unimaginable, but the early Christians were filled with the Holy Spirit and joy without ceasing.

Who are we?
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave

Our services on Sunday
are translated into English

visit us