Nedeľné kázanie

Last video from Sunday

Pozrite si najnovšie vyučovanie z nedeľnej bohoslužby, ktoré mávame každú nedeľu o 10:00 na Tomášikovej 30 v Bratislave. Video posolstvá obsahujú kompletný archív našich video vyučovaní a priamych prenosov z bohoslužieb.

Čo je nové
DUET tour – 7 pilierov spokojného manželstva
DUET tour – 7 pilierov spokojného manželstva

V rámci Národného týždňa manželstva vás pozývame na interaktívny workshop „7 pilierov spokojného manželstva“, doprevádzaný hudobným programom. Tieto stretnutia DUET tour, organizované združením Centrum pre tréning a rozvoj, už úspešne prebehli v mnohých mestách po celom Slovensku. Je to pre manželov a snúbencov, ktorí si chcú svoj vzťah utužiť, predchádzať krízam a prípadne ich úspešne

celý článok
Deň pre Izrael – 26.1.2020
Deň pre Izrael – 26.1.2020

V spolupráci organizáciou ICEJ a v rámci Medzinárodného dňa pripomienky holokaustu (27.1.) usporadúvame podujatie Deň pre Izrael. Spravidla v nedeľu, začíname už doobeda duchovným programom – hebrejské chvály, biblické vyučovanie, modlitby a pokračujeme obedom v duchu tradičnej židovskej kuchyne. Poobede je hlavným bodom programu verejná prednáška a diskusia s odborníkmi a výskumníkmi na tému Holokaust.

celý článok
Slovo života je v zozname prijímateľov 2% z daní
Slovo života je v zozname prijímateľov 2% z daní

Naše združenie Slovo života sa po splnení všetkých náležitostí úspešne zaregistrovalo medzi uchádzačov a prijímateľov 2% daní. Ak by ste chceli podporiť aktivity nášho združenia spojené s rozvojom práce s deťmi a mládežou, touto cestou si vám dovoľujeme poskytnúť všetky potrebné informácie. Zároveň týmto vyslovujeme vopred naše poďakovanie za vaše rozhodnutie, ako použiť 2 %

celý článok
E-Shop

The 4 points

Evanjelium pochádza z gréckeho slova evangelion a znamená dobrú správu, ktorú sme pre teba zhrnuli do 4 bodov.

More

What we believe

I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. The highest authority for us is The Holy Word – The Bible.

More

The Leadership Team

In our church we believe in teamwork. God speaks to individuals but he never told us to work alone.

More
Cirkev Slovo Života

Sme kresťania,
ktorí prežili osobné obrátenie k Bohu.

Spája nás viera v Sväté Písmo a veľká túžba nasledovať Našou túžbou je nasledovať Ježiša. Prežili sme niečo podobné, čo popisuje C.S.Lewis vo svojej knihe „Zaskočený radosťou“. Pre mnohých je možno koncepcia kresťanstva spojeného s radosťou skoro nezlučiteľná, no veriaci ranej cirkvi boli neustále naplňovaní Duchom Svätým a radosťou.

V čo veríme
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave

Our services on Sunday
are translated into English

visit us