Nedeľné kázanie

Last video from Sunday

Pozrite si najnovšie vyučovanie z nedeľnej bohoslužby, ktoré mávame každú nedeľu o 10:00 na Tomášikovej 30 v Bratislave. Video posolstvá obsahujú kompletný archív našich video vyučovaní a priamych prenosov z bohoslužieb.

Čo je nové
DUET tour – 7 pilierov spokojného manželstva
DUET tour – 7 pilierov spokojného manželstva

V rámci Národného týždňa manželstva vás pozývame na interaktívny workshop „7 pilierov spokojného manželstva“, doprevádzaný hudobným programom. Tieto stretnutia DUET tour, organizované združením Centrum pre tréning a rozvoj, už úspešne prebehli v mnohých mestách po celom Slovensku. Je to pre manželov a snúbencov, ktorí si chcú svoj vzťah utužiť, predchádzať krízam a prípadne ich úspešne

celý článok
Deň pre Izrael – 26.1.2020
Deň pre Izrael – 26.1.2020

V spolupráci organizáciou ICEJ a v rámci Medzinárodného dňa pripomienky holokaustu (27.1.) usporadúvame podujatie Deň pre Izrael. Spravidla v nedeľu, začíname už doobeda duchovným programom – hebrejské chvály, biblické vyučovanie, modlitby a pokračujeme obedom v duchu tradičnej židovskej kuchyne. Poobede je hlavným bodom programu verejná prednáška a diskusia s s odborníkmi a výzkumníkmi na tému

celý článok
Slovo života je v zozname prijímateľov 2% z daní
Slovo života je v zozname prijímateľov 2% z daní

Naše združenie Slovo života sa po splnení všetkých náležitostí úspešne zaregistrovalo medzi uchádzačov a prijímateľov 2% daní. Ak by ste chceli podporiť aktivity nášho združenia spojené s rozvojom práce s deťmi a mládežou, touto cestou si vám dovoľujeme poskytnúť všetky potrebné informácie. Zároveň týmto vyslovujeme vopred naše poďakovanie za vaše rozhodnutie, ako použiť 2 %

celý článok
E-Shop

What we believe

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Najvyššou autoritou je pre nás Písmo sväté – Biblia.

More
Cirkev Slovo Života

Sme kresťania,
ktorí prežili osobné obrátenie k Bohu.

Spája nás viera v Sväté Písmo a veľká túžba nasledovať Našou túžbou je nasledovať Ježiša. Prežili sme niečo podobné, čo popisuje C.S.Lewis vo svojej knihe „Zaskočený radosťou“. Pre mnohých je možno koncepcia kresťanstva spojeného s radosťou skoro nezlučiteľná, no veriaci ranej cirkvi boli neustále naplňovaní Duchom Svätým a radosťou.

V čo veríme
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave

Our services on Sunday
are translated into English

visit us