SPARK

SPARK:

What does Spark mean? What should Spark share?
Spark means that you are on fire for God, that you are full of Him. No luke-warm Christianity. 🙂

>>  It is the place for students and young adults in the age group 16-28
In God´s word we often see that God uses young people. During our activities and meetings we try to create a space where young adults can know God personally and at the same time can use their potential, that He put into them, to serve him and those around them.

> > Regular Meetings
Every Thursday from 6:00 pm at Tomášikova 30

> Tun Time
The life of a Sparker, apart from regular Thursday meetings, includes lunches together, various trips, short mission trips, stays in a cottage, camps and many other creative activities where their talents and abilities can be used and developed.

Regular meetings each Thursday (during the school year)

each Thursdy at 6:00 pm, Tomášikova 30

SPOLU. - Spark & G1 camp 2021

Zaregistrovať sa dalo do 10.6.2021

Dlhý čas sme nemali možnosť sa osobne stretávať, preto sme nadšení, že teraz môžeme SPOLU niečo podniknúť. Zanechaj bežné aktivity a poď s nami na Spark & G1 tábor. Nezáleží na tom, aká si osobnosť, aké máš koníčky či záľuby, každý si nájde niečo pre seba – športy, hry vonku a vnútri, výlety, semináre, chvály, workshopy a veľa ďalších aktivít. Pri tom všetkom budeš môcť navyše spoznať nových ľudí, rozvíjať vzťahy s kresťanmi a rásť vo viere.

> > > Tohtoročná téma je SPOLU.

Filipanom 2,2 – a tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli sťa jedna duša, aby ste jedno mysleli.

Dátum: 1 – 6. júla 2021

Miesto: Turistická ubytovňa Zuberec – v blízkosti Vysokých Tatier

Cieľová skupina: mladí ľudia zo Slova života a priatelia Slova života vo veku 13 – 28 rokov (vek dovŕšený vek k 1.7.2021).

Doprava: autami

Cena: 125 €

  • Súrodenecká zľava je – 20 € na druhého a každého ďalšieho súrodenca.
  • Poplatok prosíme uhradiť po tom, ako Vám odpíšeme, že akceptujeme Vašu registráciu.
  • Číslo účtu: SK87 0200 0000 0000 6843 4112, variabilný symbol: 55, do poznámky uveďte meno / mená, za koho je poplatok hradený.
  • Poplatok je potrebné uhradiť do týždňa po potvrdení registrácie, inak bude Vaša registrácia zrušená.
  • Storno poplatok ak sa odhlásite z tábora … dní pred táborom je ….. €. (chýbajúce info čoskoro doplníme)

Kontakt: camp.slovozivota@gmail.com

Registrácia sa uzatvára 10.6., po tomto dátume prihlášky pravdepodobne nebudú akceptované.

Tešíme sa na teba.

Tím vedúcich G1 and Spark

Camp 2019

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave