SPARK

SPARK:

What does Spark mean? What should Spark share?
Spark means that you are on fire for God, that you are full of Him. No luke-warm Christianity. 🙂

>>  It is the place for students and young adults in the age group 16-28
In God´s word we often see that God uses young people. During our activities and meetings we try to create a space where young adults can know God personally and at the same time can use their potential, that He put into them, to serve him and those around them.

>> Regular Meetings
Every Thursday from 6:00 pm at Tomášikova 30

>> Tun Time
The life of a Sparker, apart from regular Thursday meetings, includes lunches together, various trips, short mission trips, stays in a cottage, camps and many other creative activities where their talents and abilities can be used and developed.

Regular meetings each Thursday (during the school year)

each Thursdy at 6:00 pm, Tomášikova 30

Zanechaj bežné aktivity a poď s nami na Spark & G1 camp. Nezáleží na tom, aká si osobnosť, aké máš koníčky či záľuby, každý si nájde niečo pre seba – športy, hry vonku a vnútri, výlety, semináre, chvály, workshopy a veľa ďalších aktivít. Pri tom všetkom budeš môcť navyše spoznať nových ľudí, rozvíjať vzťahy s kresťanmi a rásť vo viere.

>>> Téma: VČERA. DNES. NAVEKY.

Židom 13,8: Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.

Dátum: 1. – 6. júla 2022

Miesto: Chata Mraznica, Hnilčík (pri Spišskej Novej Vsi)

Cieľová skupina: mladí ľudia zo Slova života a priatelia Slova života vo veku 13 – 28 rokov (vek dovŕšený vek k 1.7.2022).

Doprava: bude riešená v závislosti od počtu prihlásených, počtu áut…

Cena: 150 € – uvedená cena je bez dopravy, cenu za dopravu budeme riešiť dodatočne

  • Súrodenecká zľava je – 20 € na druhého a každého ďalšieho súrodenca.
  • Poplatok prosíme uhradiť po tom, ako Vám odpíšeme, že akceptujeme Vašu registráciu.
  • Číslo účtu: SK87 0200 0000 0000 6843 4112, variabilný symbol: 55, do poznámky uveďte meno / mená, za koho je poplatok hradený.
  • Poplatok je potrebné uhradiť do týždňa po potvrdení registrácie, inak bude Vaša registrácia zrušená.
  • Pozor! Prihláška je záväzná, v prípade že sa odhlásite pár dní pred táborom, budeme pravdepodobne požadovať storno poplatok.

Kontakt: camp.slovozivota@gmail.com

Registrácia sa uzatvára 10. júna 2022, po tomto dátume prihlášky pravdepodobne nebudú akceptované.

Tešíme sa na teba.

Tím vedúcich G1 and Spark

>>> Flashback

>>> Záväzná prihláška – ČAKAČKA či sa uvoľní miesto

Prihlasovanie na tábor sme UKONČILI z dôvodu naplnenia kapacity. Ak máte záujem, môžete aj tak vyplniť záväznú prihlášku a ČAKAŤ, či niekto nevypadne a neuvoľní sa miesto.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave