Detská
služba

Children´s Ministry

To begin by speaking about how we take care of your children during the sermon seems rather incomplete. We want to be more than just a service that ´baby-sits´ your children on a Sunday morning, whilst you listen to the sermon. For us, children are just as important as adults. We desire that they will know Jesus as their Lord from a young age, that they will learn the difference between good and evil, that they will know the beauty of The Word and at the same time have fun. It is also important to us that the children will build good friendships with one another. Therefore this ministry runs throughout the whole year, important parts of the ministry being camps and a Family Day during the Summer, a Christmas Party and involving the children in the Christmas Service in December, as well as other smaller trips and activities throughout the year.

Our Sunday Service starts at 10.00. The parallel programme for children (Sunday School), starts around 11.00 after worship, notices and collection. Until then, the children remain the responsibility of their parents. The children meet in the cafeteria for a snack where they are then divided into three groups: Sheep (3-5 years old), Lions (6-8 years old) and Eagles (9-12 years old). The Under Threes stay with at least one parent in the ´Mother´s Room´ where there are toys, and parents can watch live streaming from the main hall.

The programme for children is appropriate for their age group. It includes teaching, games, sometimes crafts, songs or a drama, that helps them to understand the Bible more. Our goal is for them to have their own personal relationship with God, that they will not walk in their parents faith. We also want to help them widen their gifts and talents, so they can be used in school and in their personal life and later in ministry. At 12.20 Eagles return to the service, parents of the Sheep and Lions need to collect them from their classroom as soon as the main service finishes.

Contact for Sheep (Pre-Schoolers): Katka Čuříková

Contact for Lions (1st to 3rd Graders): Samira Acsová

Contact for Eagles (4th to 6th Graders): Martin Hunčár

Denný kresťanský tábor Slova života 12.-16.7.2021

Detský tábor Slovo života
10.-16.7. 2022 – Ubytovňa Zuberec, Orava

Tím vedúcich: Martin Hunčár, Igor Jankulic, Jonatán Pavelka a ďaší pomocní mladí vedúci z Bratislavy a Štefan Grác z Prievidze

Téma: (Ne)stroskotancom sa môže stať každý z nás. Spoznáme biblické príbehy, v ktorých ľudia zažili rôzne ťažkosti na mori a poučíme sa, čo robiť, aby sme „nestroskotali“ v našich životoch.

Preberané biblické príbehy a ponaučenia na zhromku a skupinke:
*** Jonáš a veľryba: Nestroskotaj, radšej poslúchaj! *** Červené more – Niekto to rád suchou nohou, iní… *** Nestroskotaj” ako faraón, pouč sa *** Stroskotanec Pavol na pustom ostrove. *** Niekedy “stroskotáš” aj keď si v Božej vôli *** Príbeh Samsona. Aby si mal vieru a dobré svedomie (niektorí ho zavrhli a stroskotali vo viere *** Peter, prečo si pochyboval? Nestroskotaj ani sa neutop, ale dôveruj Ježišovi *** Noe nestroskotal. Nastúpiš aj ty do „korábu“?

Čo nás čaká na tábore?
*** zhromká s chválami *** starí známi, ale aj noví kamaráti *** divadielko *** výlet *** hry *** športové súťaže *** spoločná zábava *** voliteľné workshopy *** odmeny ***

Čo si mám na tábor priniesť?
Podrobný zoznam pošleme rodičom, pred vyplnením prihlášky stačí dobrá nálada a chuť ísť ☺

Cestovanie:
Vlakom Z Bratislavy s doprovodom našich vedúcich a z Ružomberka objednaným autobusom priamo do areálu tábora. Deti z iných miest buď nastúpia na ceste alebo ich dovezú rodičia priamo na miesto.

Kde to bude:
Ubytovňa Zuberec, Anreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec

Kto môže ísť:
Deti vo veku od 7 do 12 rokov (školopovinné)

Cena:

  • 175 Eur
  • Vedúci majú hradený pobyt, ale idú na tábor bez nároku na honorár, preto poskytujeme výhodné ceny, ktoré zahrňujú už všetky náklady (ubytovanie, stravu, odmeny pre deti, tričká, rekvizity na program, výlet, autobusová doprava z vlakovej stanice).
  • V cene nie je jedine doprava z miesta vášho bydliska pokiaľ priveziete deti autom a vreckové pre deti (cca 10 Eur).
  • Súrodenecká zľava na druhé a ďalšie dieťa je 20,- EUR (dá sa uplatniť aj ak vaše dieťa ide na mládežnícky tábor organizovaný Slovom života).
  • Na základe vašej prihlášky vás vyzveme k úhrade. Poslednú prihlášku s úhradou akceptujeme do 10.6.2022, v prípade naplnenia kapacity zariadenia aj skôr. Číslo účtu: SK87 0200 0000 0000 6843 4112, variabilný symbol: 54, do poznámky uveďte meno / mená, za koho je poplatok hradený.

Viac informácií: Martin Hunčár: huncar@slovozivota.sk, 0903440480

Záväzná prihláška na tábor

Záväzná prihláška na denný detský kresťanský tábor

Kapacita tábora sa naplnila, preto sme prihlasovanie museli ukončiť. Ďakujeme za pochopenie.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave