Stretnutia vedúcich skupín

Na tomto mieste vám sprístupníme rôzne nahrávky zo stretnutí vedúcich skupín. Nahrávky sú dôverné, určené len vám. Prosíme, aby ste ich ďalej nezdieľali.


Retreat vedúcich skupín - 7.12.2019 - Peter Čuřík
Retreat vedúcich skupín - 7.12.2019 - diskusia
Retreat vedúcich skupín - 7.12.2019 - Bengt Wedemalm
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave