Welcome home SLOVO ŽIVOTA Visit us 1/2020 Víťazný život PDF verzia
Nedeľné kázanie

Last video from Sunday

Pozrite si najnovšie vyučovanie z nedeľnej bohoslužby, ktoré mávame každú nedeľu o 10:00 na Tomášikovej 30 v Bratislave. Video posolstvá obsahujú kompletný archív našich video vyučovaní a priamych prenosov z bohoslužieb.

Čo je nové
Bohoslužba 31.10.2021 s REGISTRÁCIOU
Bohoslužba 31.10.2021 s REGISTRÁCIOU

Drahí priatelia, bratia a sestry, Bratislava je stále v oranžovej zóne, čo obmedzilo naše možnosti stretávania sa, sálu môžeme naplniť len do 25%. V nedeľu 31. októbra preto opäť usporiadame DVE bohoslužby. Sú to veľmi obmedzujúce opatrenia, preto na bohoslužby môže prísť len ten, kto sa dopredu zaregistruje. Samozrejme, bohoslužba bude vysielaná aj online v

celý článok
Deň modlitby a pôstu za Slovensko 16.9 o 18.30
Deň modlitby a pôstu za Slovensko 16.9 o 18.30

16.9.2021 vás znova pozývame do modlitby a pôstu za náš národ. Tento dátum má 2 symboliky: Je Jom Kipur, Deň zmierenia; ako lídri evanjelikálnych cirkevných zborov sme videli za dobré zvolať Boží ľud do spoločných modlitieb a pôstu za Slovensko, znova pod záštitou Rádia 7. Náš národ to znova veľmi potrebuje. 16.9 je tiež odkazom

celý článok
Čítanie mien obetí holokaustu a Antikvariát
Čítanie mien obetí holokaustu a Antikvariát

Srdečne Vás pozývame na Čítanie mien obetí holokaustu a divadelné predstavenie Antikvariát. Čítanie mien obetí holokaustu 9.9.2021, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20 17:00 – Nezabudneme, čítanie príbehov svedkov holokaustu pred vchodom do DPOH 18:30 – Čítanie mien obetí holokaustu v divadelnej sále DPOH   Antikvariát 10.9.2021, Divadlo P. O. Hviezdoslava, CO kryt, Laurinská 20

celý článok
E-Shop

4 duchovné zákony

Evanjelium pochádza z gréckeho slova evangelion a znamená dobrú správu, ktorú sme pre teba zhrnuli do 4 bodov.

More

V čo veríme

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Najvyššou autoritou je pre nás Písmo sväté – Biblia.

More

Tím vedúcich

V našej cirkvi veríme v tímovú prácu. Boh hovorí k jednotlivcom, ale nikdy ich nepovolal, aby dielo vykonali sami.

More
Cirkev Slovo Života

Sme kresťania,
ktorí prežili osobné obrátenie k Bohu.

Spája nás viera v Sväté Písmo a veľká túžba nasledovať Našou túžbou je nasledovať Ježiša. Prežili sme niečo podobné, čo popisuje C.S.Lewis vo svojej knihe „Zaskočený radosťou“. Pre mnohých je možno koncepcia kresťanstva spojeného s radosťou skoro nezlučiteľná, no veriaci ranej cirkvi boli neustále naplňovaní Duchom Svätým a radosťou.

V čo veríme
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave
Главное служение сопровождается переводом со словацкого языка на русский. Также есть перевод и на английский язык.
Раз в месяц проводится русскоязычное служение.
Контактное лицо:
Иван Крамарек, тел. 0903 444457