Welcome home SLOVO ŽIVOTA Visit us 1/2020 Víťazný život PDF verzia
Nedeľné kázanie

Last video from Sunday

Pozrite si najnovšie vyučovanie z nedeľnej bohoslužby, ktoré mávame každú nedeľu o 10:00 na Tomášikovej 30 v Bratislave. Video posolstvá obsahujú kompletný archív našich video vyučovaní a priamych prenosov z bohoslužieb.

Čo je nové
Raňajky pre mužov
Raňajky pre mužov

V sobotu 2.12.2023 o 9.00 sa stretávame na bratskom spoločenstve. Bude to fantastický čas, kedy môžeme rozprávať o témach, ktoré sú blízke nášmu srdcu. Prosíme, aby ste sa čím skôr zaregistrovali.

celý článok
Konferencia viery 2023
Konferencia viery 2023

Srdečne vás pozývame na Konferenciu viery, ktorá sa uskutoční 18. a 19. novembra 2023 s témou “Vystúp vyššie”. Hlavnými rečníkmi budú Rune Borgsø, Viera Liebe a Peter Čuřík.

celý článok
Bohoslužby s hosťom v Nitre, Bratislave a Banskej Bystrici
Bohoslužby s hosťom v Nitre, Bratislave a Banskej Bystrici

Pozývame vás na bohoslužby s Åke Carlsonom. Åke je vyštudovaný psychológ a je excelentným učiteľom Božieho slova s prorockým vhľadom, ktorý slúži v cirkvách a biblických školách v mnohých krajinách sveta. Vyhraďte si tento čas na službu tohto vzácneho služobníka. Program: Dátum Deň Čas Miesto 6.10. Piatok 18:00 KC Oáza, Slovo života Nitra, Mariánska dolina

celý článok
E-Shop

4 duchovné zákony

Evanjelium pochádza z gréckeho slova evangelion a znamená dobrú správu, ktorú sme pre teba zhrnuli do 4 bodov.

More

V čo veríme

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Najvyššou autoritou je pre nás Písmo sväté – Biblia.

More

Tím vedúcich

V našej cirkvi veríme v tímovú prácu. Boh hovorí k jednotlivcom, ale nikdy ich nepovolal, aby dielo vykonali sami.

More
Cirkev Slovo Života

Sme kresťania,
ktorí prežili osobné obrátenie k Bohu.

Spája nás viera v Sväté Písmo a veľká túžba nasledovať Našou túžbou je nasledovať Ježiša. Prežili sme niečo podobné, čo popisuje C.S.Lewis vo svojej knihe „Zaskočený radosťou“. Pre mnohých je možno koncepcia kresťanstva spojeného s radosťou skoro nezlučiteľná, no veriaci ranej cirkvi boli neustále naplňovaní Duchom Svätým a radosťou.

V čo veríme
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave
Главное служение сопровождается переводом со словацкого языка на русский. Также есть перевод и на английский язык.
Раз в месяц проводится русскоязычное служение.
Контактное лицо:
Иван Крамарек, тел. 0903 444457