Slovo života international Bratislava

Tomášikova 30, 821 01  Bratislava
areál spoločnosti Omnia, 2. poschodie

E-mail: slovozivota@slovozivota.sk
Vydavateľstvo: huncar@slovozivota.sk

Kresťanské stretnutia:

Nedeľná bohoslužba – nedeľa – 10:00
Modlitebné stretnutie (nepravidelne) – pondelok – 18:30
Spark (stretnutie mládeže) – štvrtok – 18:00
G1 (stretnutie dorastu, každý druhý týždeň) – piatok – 17:30

Aktuálne informácie o čase stretávania nájdete v kalendári.

IČO: 30839998
DIČ: 2020992237
IČ DPH: SK2020992237
IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112
Swift: SUBASKBX

MHD:

  • zastávka Haburská (na Ul. Tomášikova): 50, 96, N61
  • zastávka Trnavská cesta (na Ul. Trnavská cesta): 39, 63, 163, N74
  • zastávka Klientské centrum (na Ul. Trnavská cesta): 39, 53, 61, 63, N74 (spojov chodí viac, toto sú základné, stoja tu aj regionálne autobusy)

Cestovné poriadky: www.imhd.sk

SME AJ V INÝCH MESTÁCH

Banská Bystrica

Miesto: Kukučínova 8 (Dom techniky)
Utorok: od 17:30 – Biblické základy
Nedeľa: od 16:00 do 20:00 – Bohoslužby

Kontakt: Zoltán Lukáč
Tel.: 0949 575 177
E-mail: slovozivota@krestaniavbystrici.sk
Web: krestaniavbystrici.sk

Banská Štiavnica

Miesto: Križovatka 12/A, Banská Štiavnica
Verejné zhromaždenia: nedeľa o 10:00

Vedúci: Juraj Michelík,
Tel.: 0949 213 403
E-mail: juraj.michelik@gmail.com
Web: stiavnica.slovozivota.sk

 

Komárno

Dočasný kontakt: slovozivota@slovozivota.sk

 

Michalovce

Miesto: Močarianska 3 (1. poschodie vľavo, vchod 3 Trade vedľa predajne)
Zhromaždenia: každý druhý piatok/sobota/nedeľa o 17:00 h

Vedúca: Svetlana Lechvárová
E-mail: svetlanale153@gmail.com
Tel.: 0907 709 123
Kontaktná osoba: Iveta Halapiová
Tel.: 0905 771 052

Nitra

Miesto: Mariánska dolina 14
(zelená brána, vo dvore, na prízemí budovy), nachádza sa pod Kalváriou, ulička za reštauráciou Hoffer, parkovanie na ul. Kalvárska

Verejné zhromaždenia: nedeľa 10:00
Pastor: Jaroslav Minár
Tel.: 0903715925
E-mail: szkcoaza@gmail.com
Web: www.slovozivotanitra.sk
FaceBook: www.facebook.com/SlovoZivotaNitra

 

Prievidza

Miesto: A. Mišúta 32, 1. poschodie OD Lúky

Zhromaždenia:
Nedeľa 9:30 – bohoslužby
Piatok 18:00 – štúdium Biblie

Pastor: Milan Koša
Tel.: 0948 978 432
E-mail: skrestanovpd@gmail.com
Web: www.domnaskale.sk

 

Sereď

Miesto: Dom kultúry Sereď, Školská 118/1, 1. poschodie
Verejné zhromaždenia: nedeľa 9:30

Pastor: Pavol Varga
Tel.: 0904 219 782
E-mail: slovozivotasered@gmail.com

 

KONTAKTUJTE NÁS

    img

    Podporte našu službu!

    Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave