Detská
služba

Detská služba

Začať hneď s tým, že sa postaráme o vaše deti počas bohoslužieb, sa mi zdá príliš plytké. Chceme byť viac než len službou, ktorá ich „postráži“ počas nedele, zatiaľ čo rodičia počúvajú vyučovanie. Pre nás sú deti rovnako dôležité ako dospelí, túžime, aby Pána spoznávali už ako maličkí, učili sa rozpoznávať, čo je dobré a zlé, spoznali krásu Božieho slova a popritom zažili veľa zábavy. V neposlednom rade usilujeme o to, aby mali medzi sebou krásne a priateľské vzťahy. Práve preto prebieha naša služba celý rok, neodmysliteľnou časťou sú každoročné detské tábory cez leto Family day, Vianočná párty, zapájanie detí do Vianočného programu a rôzne výlety.

Počas nedeľných bohoslužieb začínajúcich o 10:00 prebieha paralelný program pre deti, (tzv. Nedeľná škola), ktorý začína až po chválach, oznamoch a zbierke, dovtedy sú deti pod dohľadom svojich rodičov (cca do 11:00). Potom sa deti stretnú v kaviarni na občerstvenie. Tam sa rozdelia do troch skupín: Ovečky (3 až 5 rokov), Levy (6 až 8 rokov) a Orly (9 až 12 rokov). Deti, ktoré sú do troch rokov, ostávajú s aspoň jedným z rodičov v „mamičkovskej“ miestnosti s hračkami, odkiaľ je zabezpečený videoprenos z hlavnej sály (a tiež očný kontakt, je to presklenné).

Program pre deti je prispôsobený ich veku – obsahuje vyučovanie, hry, niekedy aj ručné práce, piesne alebo scénky, ktorými im približujeme Bibliu. Naším zámerom je, aby mali vlastný vzťah s Bohom, aby sem nechodili len kvôli viere rodičov. Tiež im chceme pomôcť v rozvíjaní ich talentov a zručností, aby to využili v škole a zúročili i v praktickom živote i službe. O 12:20 sa „orly“ vracajú na zhromaždenie, rodičia detí ovečiek a levov si ich potrebujú vyzdvihnúť čoskoro po skončení bohoslužby.

Kontakt na ovečky (škôlkari): Katka Čuříková

Kontakt na levy (prváci až tretiaci): Samira Acsová

Kontakt na orly (štvrtáci až šiestaci): Martin Hunčár

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave