Detská
služba

Detská služba

Začať hneď s tým, že sa postaráme o vaše deti počas bohoslužieb, sa mi zdá príliš plytké. Chceme byť viac než len službou, ktorá ich „postráži“ počas nedele, zatiaľ čo rodičia počúvajú vyučovanie. Pre nás sú deti rovnako dôležité ako dospelí, túžime, aby Pána spoznávali už ako maličkí, učili sa rozpoznávať, čo je dobré a zlé, spoznali krásu Božieho slova a popritom zažili veľa zábavy. V neposlednom rade usilujeme o to, aby mali medzi sebou krásne a priateľské vzťahy. Práve preto prebieha naša služba celý rok, neodmysliteľnou časťou sú každoročné detské tábory cez leto Family day, Vianočná párty, zapájanie detí do Vianočného programu a rôzne výlety.

Počas nedeľných bohoslužieb začínajúcich o 10:00 prebieha paralelný program pre deti, (tzv. Nedeľná škola), ktorý začína až po chválach, oznamoch a zbierke, dovtedy sú deti pod dohľadom svojich rodičov (cca do 11:00). Potom sa deti stretnú v kaviarni na občerstvenie. Tam sa rozdelia do troch skupín: Ovečky (3 až 5 rokov), Levy (6 až 8 rokov) a Orly (9 až 12 rokov). Deti, ktoré sú do troch rokov, ostávajú s aspoň jedným z rodičov v „mamičkovskej“ miestnosti s hračkami, odkiaľ je zabezpečený videoprenos z hlavnej sály (a tiež očný kontakt, je to presklenné).

Program pre deti je prispôsobený ich veku – obsahuje vyučovanie, hry, niekedy aj ručné práce, piesne alebo scénky, ktorými im približujeme Bibliu. Naším zámerom je, aby mali vlastný vzťah s Bohom, aby sem nechodili len kvôli viere rodičov. Tiež im chceme pomôcť v rozvíjaní ich talentov a zručností, aby to využili v škole a zúročili i v praktickom živote i službe. O 12:20 sa „orly“ vracajú na zhromaždenie, rodičia detí ovečiek a levov si ich potrebujú vyzdvihnúť čoskoro po skončení bohoslužby.

Kontakt na ovečky (škôlkari): Katka Čuříková

Kontakt na levy (prváci až tretiaci): Samira Acsová

Kontakt na orly (štvrtáci až šiestaci): Martin Hunčár

Detský tábor “(Ne)stroskotanci”

Detský tábor Slovo života
10.-16.7. 2022 – Ubytovňa Zuberec, Orava

Tím vedúcich: Martin Hunčár, Igor Jankulic, Jonatán Pavelka a ďaší pomocní mladí vedúci z Bratislavy a Štefan Grác z Prievidze

Téma: (Ne)stroskotancom sa môže stať každý z nás. Spoznáme biblické príbehy, v ktorých ľudia zažili rôzne ťažkosti na mori a poučíme sa, čo robiť, aby sme „nestroskotali“ v našich životoch.

Preberané biblické príbehy a ponaučenia na zhromku a skupinke:
*** Jonáš a veľryba: Nestroskotaj, radšej poslúchaj! *** Červené more – Niekto to rád suchou nohou, iní… *** Nestroskotaj” ako faraón, pouč sa *** Stroskotanec Pavol na pustom ostrove. *** Niekedy “stroskotáš” aj keď si v Božej vôli *** Príbeh Samsona. Aby si mal vieru a dobré svedomie (niektorí ho zavrhli a stroskotali vo viere *** Peter, prečo si pochyboval? Nestroskotaj ani sa neutop, ale dôveruj Ježišovi *** Noe nestroskotal. Nastúpiš aj ty do „korábu“?

Čo nás čaká na tábore?
*** zhromká s chválami *** starí známi, ale aj noví kamaráti *** divadielko *** výlet *** hry *** športové súťaže *** spoločná zábava *** voliteľné workshopy *** odmeny ***

Čo si mám na tábor priniesť?
Podrobný zoznam pošleme rodičom, pred vyplnením prihlášky stačí dobrá nálada a chuť ísť ☺

Cestovanie:
Vlakom Z Bratislavy s doprovodom našich vedúcich a z Ružomberka objednaným autobusom priamo do areálu tábora. Deti z iných miest buď nastúpia na ceste alebo ich dovezú rodičia priamo na miesto.

Kde to bude:
Ubytovňa Zuberec, Anreja Bažíka 420, 027 32 Zuberec

Kto môže ísť:
Deti vo veku od 7 do 12 rokov (školopovinné)

Cena:

  • 175 Eur
  • Vedúci majú hradený pobyt, ale idú na tábor bez nároku na honorár, preto poskytujeme výhodné ceny, ktoré zahrňujú už všetky náklady (ubytovanie, stravu, odmeny pre deti, tričká, rekvizity na program, výlet, autobusová doprava z vlakovej stanice).
  • V cene nie je jedine doprava z miesta vášho bydliska pokiaľ priveziete deti autom a vreckové pre deti (cca 10 Eur).
  • Súrodenecká zľava na druhé a ďalšie dieťa je 20,- EUR (dá sa uplatniť aj ak vaše dieťa ide na mládežnícky tábor organizovaný Slovom života).
  • Na základe vašej prihlášky vás vyzveme k úhrade. Poslednú prihlášku s úhradou akceptujeme do 10.6.2022, v prípade naplnenia kapacity zariadenia aj skôr. Číslo účtu: SK87 0200 0000 0000 6843 4112, variabilný symbol: 54, do poznámky uveďte meno / mená, za koho je poplatok hradený.

Viac informácií: Martin Hunčár: huncar@slovozivota.sk, 0903440480

Záväzná prihláška na tábor

Záväzná prihláška – ČAKAČKA či sa uvoľní miesto

Prihlasovanie na tábor sme UKONČILI z dôvodu naplnenia kapacity. Ak máte záujem, môžete aj tak vyplniť záväznú prihlášku a ČAKAŤ, či niekto nevypadne a neuvoľní sa miesto.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave