Detská
služba

Detská služba

Začať hneď s tým, že sa postaráme o vaše deti počas bohoslužieb, sa mi zdá príliš plytké. Chceme byť viac než len službou, ktorá ich „postráži“ počas nedele, zatiaľ čo rodičia počúvajú vyučovanie. Pre nás sú deti rovnako dôležité ako dospelí, túžime, aby Pána spoznávali už ako maličkí, učili sa rozpoznávať, čo je dobré a zlé, spoznali krásu Božieho slova a popritom zažili veľa zábavy. V neposlednom rade usilujeme o to, aby mali medzi sebou krásne a priateľské vzťahy. Práve preto prebieha naša služba celý rok, neodmysliteľnou časťou sú každoročné detské tábory cez leto Family day, Vianočná párty, zapájanie detí do Vianočného programu a rôzne výlety.

Počas nedeľných bohoslužieb začínajúcich o 10:00 prebieha paralelný program pre deti, (tzv. Nedeľná škola), ktorý začína až po chválach, oznamoch a zbierke, dovtedy sú deti pod dohľadom svojich rodičov (cca do 11:00). Potom sa deti stretnú v kaviarni na občerstvenie. Tam sa rozdelia do troch skupín: Ovečky (3 až 5 rokov), Levy (6 až 8 rokov) a Orly (9 až 12 rokov). Deti, ktoré sú do troch rokov, ostávajú s aspoň jedným z rodičov v „mamičkovskej“ miestnosti s hračkami, odkiaľ je zabezpečený videoprenos z hlavnej sály (a tiež očný kontakt, je to presklenné).

Program pre deti je prispôsobený ich veku – obsahuje vyučovanie, hry, niekedy aj ručné práce, piesne alebo scénky, ktorými im približujeme Bibliu. Naším zámerom je, aby mali vlastný vzťah s Bohom, aby sem nechodili len kvôli viere rodičov. Tiež im chceme pomôcť v rozvíjaní ich talentov a zručností, aby to využili v škole a zúročili i v praktickom živote i službe. O 12:20 sa „orly“ vracajú na zhromaždenie, rodičia detí ovečiek a levov si ich potrebujú vyzdvihnúť čoskoro po skončení bohoslužby.

Kontakt na ovečky (škôlkari): Katka Čuříková

Kontakt na levy (prváci až tretiaci): Samira Acsová

Kontakt na orly (štvrtáci až šiestaci): Martin Hunčár

Detský tábor “Stretni sa s Kráľom!”

Detský tábor Slovo života
9.-15.7.2023

Kde: Savore Sigord (na googlemaps Gréckokatolícka rómska misia), Sigord 154, 08252 Zlatá Baňa. Ubytovanie v Slanských vrchoch na východe na Slovenska je novo zrekonštruované a ideálne pre náš tábor.

Tím vedúcich: Martin Hunčár, Igor Jankulic, Jonatán Pavelka, Samira Ácsová, Igor a Anna Gatialovci z Prievidze a ďalší vedúci.

Téma a obsah: Stretnúť sa s Kráľom potrebuje každý z nás – dospelí i deti. Náš v vzťah s Ním si začíname rozvíjať už od detstva. Chceme v tom deťom pomôcť a inšpirovať ich. Cez divadielko, kázne a skupinky spoznáme biblické príbehy a postavy zo Starej i Novej zmluvy, ktorí sa stretli s Kráľom.

Preberané biblické príbehy a ponaučenia na zhromku a skupinke:
*** Čo je kráľovstvo? Kto v ňom panuje a ako vyzerá život v kráľovstve? ***
*** Charakter kráľa – Ježiš ako uzdraviteľ *** Ježiš ako ochranca, bojuje za nás *** Ježiš ako zaopatriteľ *** Ježiš ako učiteľ *** Ako vojsť do Kráľovstva / Aký vzťah máme zaujať ku Kráľovstvu

Čo nás čaká na tábore?
*** zhromká s chválami *** starí známi, ale aj noví kamaráti *** divadielko *** výlet *** hry *** športové súťaže *** spoločná zábava *** voliteľné workshopy *** odmeny ***

Čo si mám na tábor priniesť?
Podrobný zoznam pošleme rodičom, pred vyplnením prihlášky stačí dobrá nálada a chuť ísť ☺

Cestovanie:
Vlakom z Bratislavy s doprovodom našich vedúcich a z vlakovej stanice priamo do areálu tábora. Deti z iných miest buď nastúpia na ceste alebo ich dovezú rodičia priamo na miesto.

Kto môže ísť:
Deti vo veku od 7 do 12 rokov (ktoré sú teraz žiakmi 1. triedy ZŠ)

Cena:

  • 190 Eur
  • Vedúci majú hradený pobyt, ale idú na tábor bez nároku na honorár, preto poskytujeme výhodné ceny, ktoré zahrňujú už všetky náklady (ubytovanie, stravu, odmeny pre deti, tričká, rekvizity na program, autobusová doprava z vlakovej stanice).
  • V cene nie je jedine doprava z miesta vášho bydliska pokiaľ priveziete deti autom a vreckové pre deti (cca 10 Eur).
  • Súrodenecká zľava na druhé a ďalšie dieťa je 20,- Eur (dá sa uplatniť aj ak vaše dieťa ide na mládežnícky tábor organizovaný Slovom života).
  • Na základe vašej prihlášky vás vyzveme k úhrade. Poslednú prihlášku s úhradou akceptujeme do 1.6.2023, v prípade naplnenia kapacity zariadenia aj skôr.
  • Číslo účtu: SK87 0200 0000 0000 6843 4112, variabilný symbol: 54, do poznámky uveďte meno / mená, za koho je poplatok hradený.

Viac informácií: Martin Hunčár: huncar@slovozivota.sk, 0903440480

Záväzná prihláška na tábor

Záväzná prihláška

Prihlasovanie na tábor bolo uzavreté, ďakujeme za pochopenie.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave