Detská služba

Začať hneď s tým, že sa postaráme o vaše deti počas bohoslužieb, sa mi zdá príliš plytké. Chceme byť viac než len službou, ktorá ich „postráži“ počas nedele, zatiaľ čo rodičia počúvajú vyučovanie. Pre nás sú deti rovnako dôležité ako dospelí, túžime, aby Pána spoznávali už ako maličkí, učili sa rozpoznávať, čo je dobré a zlé, spoznali krásu Božieho slova a popritom zažili veľa zábavy. V neposlednom rade usilujeme o to, aby mali medzi sebou krásne a priateľské vzťahy. Práve preto prebieha naša služba celý rok, neodmysliteľnou časťou sú každoročné detské tábory cez leto Family day, Vianočná párty, zapájanie detí do Vianočného programu a rôzne výlety.

Počas nedeľných bohoslužieb začínajúcich o 10:00 prebieha paralelný program pre deti, (tzv. Nedeľná škola), ktorý začína až po chválach, oznamoch a zbierke, dovtedy sú deti pod dohľadom svojich rodičov (cca do 11:00). Potom sa deti stretnú v kaviarni na občerstvenie. Tam sa rozdelia do troch skupín: Ovečky (3 až 5 rokov), Levy (6 až 8 rokov) a Orly (9 až 12 rokov). Deti, ktoré sú do troch rokov, ostávajú s aspoň jedným z rodičov v „mamičkovskej“ miestnosti s hračkami, odkiaľ je zabezpečený videoprenos z hlavnej sály (a tiež očný kontakt, je to presklenné).

Program pre deti je prispôsobený ich veku – obsahuje vyučovanie, hry, niekedy aj ručné práce, piesne alebo scénky, ktorými im približujeme Bibliu. Naším zámerom je, aby mali vlastný vzťah s Bohom, aby sem nechodili len kvôli viere rodičov. Tiež im chceme pomôcť v rozvíjaní ich talentov a zručností, aby to využili v škole a zúročili i v praktickom živote i službe. O 12:20 sa „orly“ vracajú na zhromaždenie, rodičia detí ovečiek a levov si ich potrebujú vyzdvihnúť čoskoro po skončení bohoslužby.

Kontakt na ovečky (škôlkari): Katka Čuříková

Kontakt na levy (prváci až tretiaci): Samira Acsová

Kontakt na orly (štvrtáci až šiestaci): Martin Hunčár

Račiansky šampión

Denný kresťanský tábor Slova života 20.-24.7.2020

V roku 2020 organizujeme denný kresťanský tábor pre deti. Vedúcim tábora bude Martin Hunčár v spolupráci so zdravotníkom Igorom Jankulicom a ďalšími animátormi.

Pre koho: len pre zdravé deti vo veku od 7-13 rokov.

Zraz: každé ráno za areálom amfiteátra na parkovisku v Rači – Knižkova dolina. Deti treba priniesť kedykoľvek medzi 8:00 až 9:00. Medzi 16:15 až 16:45 by si ich vyzdvihovali zase na tom istom mieste. V prípade nepriazne počasia dáme rodičom vedieť náhradný program, ktorý sa uskutoční vo vnútri v priestoroch Slova života na Tomášikovej 30.

Stravu (obed) zabezpečujeme teplý v jednej z reštaurácií v Rači. Desiatu a pitie balia deťom rodičia, vedúci berú len rezervu vody, lekárničku, hygienické potreby na vydezinfikovanie, a rôzne rekvizity na hry.

Cena – Za celý týždeň 80 Eur s úhradou vopred – vrátane obedov. Ak niekto nepríde na nejaký deň, peniaze sa nevracajú.

Účasť animátorov – Každý deň s Martinom Hunčárom, Igorom Jankulicom ako zdravotníkom, Zdenkou Dubanovou, Jonatánom Pavelkom a ďalšími

Dodržiavanie hygieny – riadime sa aktuálnymi smernicami Úradu verejného zdravotníctva, vo zvýšenej miere budeme dbať na dezinfekciu rúk, program bude prebiehať v prírode, uprednostníme bezkontaktné hry.

Program: Organizátor si vyhradzuje právo mierne upraviť program podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, počasia a prihlásených detí.

Pondelok 20.7.  Kým sa všetci zhromaždíme, tak lukostreľba pri amfiteátri (Knižkova dolina) do 9:15, potom rôzne bezkontaktné hry neďaleko areálu a v areáli amfiteátra.

Utorok 21.7. Kým sa všetci zhromaždíme, tak lukostreľba pri amfiteátri do 9:15 a potom celodenná pešia túra na Pajštún (cca 2,5 hodiny tam a cca 2,5 hodiny naspäť). S rôznymi súťažami v rôznych znalostiach.

Streda 22.7. Kým sa všetci zhromaždíme, tak lukostreľba pri amfiteátri do 9:15 a potom výlet pešo na Malý Slavín (cesta trvá 50 minút tam) – rôzne hry a súťaže v okolitom lese.

Štvrtok 23.7. Kým sa zhromaždíme, tak lukostreľba pri amfiteátri do 9:15 a potom tímová súťaž neďaleko v lese (každý z tímu by súťažil v jednej z týchto disciplín, ktorá mu je blízka: hádanky, biblické vedomosti, bicykel, beh, luk)

Piatok 24.7. Kým sa zhromaždíme, tak lukostreľba pri amfiteátri do 9:15 a potom celodenný výlet bicyklami po Malých Karpatoch.

Prihlášky sa vyplňujú výhradne cez tento formulár. Maximálna kapacita je 30 detí.

Tešíme sa na vás.

Martin Hunčár s tímom animátorov

Záväzná prihláška na denný detský kresťanský tábor

prihlasovanie bolo ukončené

Detský tábor je zrušený

Z dôvodu korana krízy nemôžeme uskutočniť náš pôvodný zámer a zorganizovať detský tábor na chate Hámor. Aj pri našej snahe a postupného zlepšenia situácie a ochoty prenajímateľa, by nám nemusel dať povolenie Útvar verejného zdravotníctva, aj keby sa situácia zlepšila. Bolo by to príliš rizikové pre vaše deti i nás lídrov. Ak ste uhradili poplatky, budú vám vrátené v plnej výške.

Uvažujeme však o náhradnom programe, ktorý by sa mohol uskutočniť od 20.-24. júla ako denný tábor (od 9:00 do 16:00 s prespaním doma) výlučne organizovaný vonku. Túry, výlety na bicykli v bratislavských Karpatoch (v rúškach, každý so suchou stravou, pri dodržaní odstupov a s bezkontaktnými hrami ako napr. schovávačka v lese a podobne) a pri rešpektovaní ďalších aktuálnych predpisov zo strany hygienikov. V prípade, že máte o niečo podobné záujem, prosím, kontaktujte ma na huncar@slovozivota.sk

Martin Hunčár

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave