Detská
služba

Detská služba

Začať hneď s tým, že sa postaráme o vaše deti počas bohoslužieb, sa mi zdá príliš plytké. Chceme byť viac než len službou, ktorá ich „postráži“ počas nedele, zatiaľ čo rodičia počúvajú vyučovanie. Pre nás sú deti rovnako dôležité ako dospelí, túžime, aby Pána spoznávali už ako maličkí, učili sa rozpoznávať, čo je dobré a zlé, spoznali krásu Božieho slova a popritom zažili veľa zábavy. V neposlednom rade usilujeme o to, aby mali medzi sebou krásne a priateľské vzťahy. Práve preto prebieha naša služba celý rok, neodmysliteľnou časťou sú každoročné detské tábory cez leto Family day, Vianočná párty, zapájanie detí do Vianočného programu a rôzne výlety.

Počas nedeľných bohoslužieb začínajúcich o 10:00 prebieha paralelný program pre deti, (tzv. Nedeľná škola), ktorý začína až po chválach, oznamoch a zbierke, dovtedy sú deti pod dohľadom svojich rodičov (cca do 11:00). Potom sa deti stretnú v kaviarni na občerstvenie. Tam sa rozdelia do troch skupín: Ovečky (3 až 5 rokov), Levy (6 až 8 rokov) a Orly (9 až 12 rokov). Deti, ktoré sú do troch rokov, ostávajú s aspoň jedným z rodičov v „mamičkovskej“ miestnosti s hračkami, odkiaľ je zabezpečený videoprenos z hlavnej sály (a tiež očný kontakt, je to presklenné).

Program pre deti je prispôsobený ich veku – obsahuje vyučovanie, hry, niekedy aj ručné práce, piesne alebo scénky, ktorými im približujeme Bibliu. Naším zámerom je, aby mali vlastný vzťah s Bohom, aby sem nechodili len kvôli viere rodičov. Tiež im chceme pomôcť v rozvíjaní ich talentov a zručností, aby to využili v škole a zúročili i v praktickom živote i službe. O 12:20 sa „orly“ vracajú na zhromaždenie, rodičia detí ovečiek a levov si ich potrebujú vyzdvihnúť čoskoro po skončení bohoslužby.

Kontakt na ovečky (škôlkari): Katka Čuříková

Kontakt na levy (prváci až tretiaci): Samira Acsová

Kontakt na orly (štvrtáci až šiestaci): Martin Hunčár

Denný kresťanský tábor Slova života 12.-16.7.2021

Organizátor: Martin Hunčár v spolupráci so zdravotníkom Igorom Jankulicom a ďalšími animátormi

Pre koho: pre deti vo veku od 7-12 rokov. Maximálna kapacita 20 detí.

Zraz: každé ráno v Obecnej záhrade, Alstrova 245, Bratislava. Deti treba priniesť kedykoľvek medzi 8:15 až 8:45. Medzi 16:15 až 16:45 vyzdvihnúť na tom istom mieste. Je možná aj individuálna dohoda s rodičmi.

Stravovanie: v hoteli Bivio v Rači.

Cena: Za celý týždeň 95 Eur. Je to kompletná cena vrátane stravy a vstupenky do Aquaparku.

Účasť animátorov: Každý deň s Martinom Hunčárom, Igorom Jankulicom ako zdravotníkom, Zdenkou Dubanovou a ďalšími dobrovoľníkmi na konkrétne dni

Dodržiavanie hygieny: Riadime sa aktuálnymi smernicami Úradu verejného zdravotníctva, vo zvýšenej miere budeme dbať na dezinfekciu rúk, program bude prebiehať v prírode, uprednostníme bezkontaktné hry, len v prípade nepriazne počasia budeme robiť program vo vnútri (v hoteli Bivio v Rači alebo na Tomášikovej 30)

Program: Organizátor si vyhradzuje právo mierne upraviť program podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Pondelok 12.7. Lukostreľba pri amfiteátri (Knížkova dolina), potom rôzne hry neďaleko areálu amfiteátra.

Utorok 13.7. V lese nad Račou na vás čaká poklad Avarov. Na piatich stanovištiach budú musieť nájsť ukryté odkazy a na záver aj poklad.

Streda 14.7. Výlet do Aquaparku do Dunajskej Stredy. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie náhradný program.

Štvrtok 15.7. Lukostreľba pri amfiteátri, vedomostná biblická súťaž, hry a tvorivé dielne (v prípade pekného počasia možnosť kúpania aj na Račianskom kúpalisku)

Piatok 16.7. Bicyklový výlet Ju-Ra-Va. Treba mať plne funkčné bicykle. Túra je po rovine, ale z Rače do Vajnor a naspäť s malými odbočkami do Šurského lesa je to okolo 22 kilometrov.

Prihlášky sa vyplňujú výhradne cez formulár.

Bližšie informácie na huncar.martin@gmail.com alebo na 0903440480

Záväzná prihláška na denný detský kresťanský tábor

Okamžite po registrácii vám musí prísť automatická e-mailová odpoveď, že prihlášku sme dostali. Ak nepríde, tak sme vašu prihlášku nedostali a odošlite ju prosím ešte raz.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave