SPARK

SPARK:

>>  je ISKRA

A čo má SPARK vyjadrovať?
Iskru, že horíš za Bohom, naplno za Ním. Žiadne vlažné kresťanstvo. 🙂

>>  je to miesto pre mladých vo veku 16 – 28 rokov
V Božom slove vidíme, že Boh si veľmi často používa práve mladých ľudí. V rámci aktivít mládeže sa snažíme vytvoriť priestor na to, aby mladí ľudia mohli spoznávať Boha osobne a zároveň aj využiť potenciál, ktorý v nich je a slúžiť ním Bohu a svojmu okoliu.

> > pravidelné stretnutia
každý štvrtok o 18:00 na Tomášikovej 30

>> fun time
Život SPARK-u, okrem pravidelných štvrtkových stretnutí, zahŕňa aj spoločné obedy, rôzne výlety, krátkodobé misijné výjazdy, chaty (ma)chaty, tábory a množstvo kreatívnych aktivít, kde môžu vyniknúť schopnosti a talenty mladých ľudí.

Stretnutia každý štvrtok - dočasne cez ZOOM

od 18:00 (počas školského roka)

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave