Šulovovci – Ako Boh obdaril neplodný pár 4 deťmi

Svedectvo rodiny Šulovovcov

Chceme vám porozprávať o tom, ako Všemohúci, dobrý a živý Boh, Stvoriteľ vesmíru i Zeme, Jeho zásahom a zázrakom urobil z nás – pôvodne neplodného manželského páru – Ním požehnaný pár so 4 vlastnými deťmi bez asistovanej reprodukcie.

S manželom Dušanom sme sa zosobášili v máji 2004 ako znovuzrodení kresťania. Vedeli sme, že deti sú Božím darom a požehnaním a chceli sme sa stať rodičmi. Vo vnútri srdca som sa však rozhodla, že chcem s otehotnením počkať asi 2 roky po svadbe, aby sme sa bližšie spoznali, možno trochu precestovali svet. Keď sme sa po vyše roku manželstva snažili o otehotnenie, dlhodobejšie sa nám to nedarilo. Navštívila som špecialistu v oblasti gynekológie, ktorý mi diagnostikoval prvé štádium neplodnosti. Počas ultrazvukového vyšetrenia mi navyše zistil, že mám zriedkavú diagnózu, 2 maternice (dovtedy som o tom nevedela). Táto diagnóza však nebola príčinou neplodnosti. S manželom sme sa začali účelovo modliť k živému Bohu za tehotenstvo, no neprichádzalo. Napriek tomu som verila a vedela, že náš Boh počuje naše modlitby. Pýtala som sa Ho: „Pane, prečo som ešte neotehotnela? Kde je príčina?“

 

Vyznanie hriechu

V tom čase sa mi dostal do rúk časopis Kresťanský život, v ktorom jedna veriaca sestra vydala  svedectvo o uzdravení z neplodnosti. Pastor sa za nich modlil a vnímal od Ducha Svätého, že istý čas nechcela otehotnieť a tak „bránila“ Pánovi v tom, aby ich požehnal dieťatkom. Uvedomila si svoj nesprávny postoj, vyznala ho ako hriech pred Hospodinom, a krátko nato otehotnela. Pri čítaní tohto svedectva mi Duch Svätý dal pochopiť, že to bolo aj mojím problémom. Vyznala som svoj nesprávny postoj pred Pánom ako hriech a vtedy som pocítila, akoby doslova „spadol ťažký balvan“ z môjho srdca. No netušila som, že to bol len prvý krok k Božiemu uzdraveniu mojej neplodnosti.

Nasledujúce obdobie som každý mesiac čelila sklamaniu a smútku zo zistenia, že som opäť neotehotnela. No nevzdávala som sa a neochvejne som stála na Božích zasľúbeniach v Mk 11, 24, 5M 7,14 a 1Jn 5,14-15.

 

Prorocké slovo do našej situácie

Do Nemecka mal vtedy prísť kázať Reinhard Bonnke, ktorý v Afrike priviedol ku Kristovi milióny ľudí. Prosila som Pána Ježiša, aby prehovoril prostredníctvom brata Bonnkeho do mojej situácie na konferencii v Stuttgarte v roku 2007, kam sme sa s manželom rozhodli vycestovať. Pán Ježiš vypočul moju modlitbu a keď dal Bonnke výzvu, aby prišli dopredu všetci chorí, vystúpila som i ja a prvýkrát otvorene prosila Ježiša Krista o uzdravenie z neplodnosti. A presne v tom okamihu Bonnke, vedený Duchom Svätým, prikázal: „Neplodnosť, buď uzdravená v mene Pána Ježiša Krista!“ A dodal: „O 9 mesiacov budeš mať dieťa.“ Úplne som „podskočila“ v duchu a prijala Božie zasľúbenie do svojej situácie! Domnievala som sa, že keď sa s manželom vrátime domov, hneď otehotniem. No nestalo sa tak, ani nasledujúci mesiac a ani ďalší. Verila som však Bohu a Jeho Slovu neochvejne aj naďalej a utešovala som sa, že Pán nepovedal cez svojho služobníka, že o 9 mesiacov porodím dieťa, ale že budem mať dieťa, čo mohlo znamenať, že do 9 mesiacov otehotniem.

V tom období som počas istej kresťanskej konferencie tlmočila vyučovanie manželky jedného pastora zo zahraničia.  Chcela sa za mňa modliť a tak som jej porozprávala „náš príbeh“. Videli sme sa vtedy prvýkrát v živote, no zrazu, vedená Duchom Svätým, začala v mene Ježiša Krista lámať poviazania, ktorými ma niekto z mojich blízkych v minulosti poviazal. Po modlitbe sestry Hibbert nastal zlom, Pán Ježiš Kristus ma oslobodil z poviazanosti a v máji 2008, osem mesiacov po konferencii s R. Bonnkem, som otehotnela!!

 

Tehotenstvo s 2 maternicami

Gynekológ od začiatku považoval tehotenstvo za rizikové kvôli dvom materniciam. Prognóza lekárov je, že žena, ktorá má 2 maternice (sú slabšie a menšie), musí najprv niekoľkokrát otehotnieť a potratiť, kým sa jedna z materníc neroztiahne natoľko, aby bola schopná donosiť dieťatko. Keď sme to s manželom počuli, radikálne sme túto prognózu v mene Ježiša Krista odmietli.

Počas tohto tehotenstva ma môj prvý gynekológ mnohokrát zastrašoval, že dieťatko potratím, nedonosím. Vždy som ho ubezpečovala o pravom opaku a otvorene mu hovorila o Ježišovi Kristovi. Kvôli neprofesionálnemu prístupu môjho gynekológa som sa krátko pred pôrodom rozhodla zmeniť lekára a na odporučenie som sa dostala do starostlivosti MUDr. Rastislava Sysáka, PhD., špecialistu uznávaného nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeho prístup ku mne bol hneď od začiatku iný.

Počas tehotenstva mi ešte z krvných testov vyšlo podozrenie na Downov syndróm dieťatka a takisto, že je oneskorené vo vývoji. S manželom sme sa modlili v úplnej viere k Bohu, odmietli v mene Ježiša Krista zlú diagnózu a prosili Ho o úplné zdravie a správny vývoj dieťatka. A ono na Božiu slávu nielen „dobehlo vo vývoji“ zameškané, ale ešte aj napredovalo v raste podľa tabuľkového priemeru.

 

Božie dary: Nathanael, Tabitta, Jozua Jedidiah a Eunika Viera

Vo februári 2009 sa nám plánovanou sekciou, na termín, nie predčasne, z Božej milosti a len a len na Jeho slávu narodil prvorodený syn Nathanael, po všetkých stránkach úplne zdravý a riadny chlapisko, s mierami 3790g a 51cm. Hebrejské meno Nathanael v preklade znamená Boží dar a náš syn je dokonalým Božím darom pre nás. Prognózy lekárov sa nenaplnili, lebo zasiahol ten Pravý Lekár!

Keďže ma Pán Ježiš z neplodnosti uzdravil, túžili sme, aby Nathanael mal aj súrodenca, a modlili sme sa s manželom za to. 11 mesiacov po prvej sekcii som znovu otehotnela, Pán Ježiš vypočul naše modlitby za úplne bezproblémové tehotenstvo a na Božiu slávu sa nám druhou plánovanou sekciou, na termín, v septembri 2010 narodila zdravá dcérka Tabitta.

Modlila som sa za tretie dieťatko, veď Pán na počiatku povedal, že ľudia sa majú plodiť, množiť a naplniť Zem (1M 1,28). Po niekoľkých komplikáciách, ale aj neustálom radostnom uistení, že Pán Ježiš Kristus je Víťaz, sa nám z Božej milosti treťou plánovanou a úplne bezproblémovou sekciou, opäť na termín, v júli 2014 narodil zdravý synček Jozua Jedidiah. Jeho meno v preklade znamená Len v Hospodinovi je spása (= Jozua) a Miláčik Hospodinov (= Jedidiah). Dr. Sysák mi po treťom cisárskom reze už neodporúčal štvrtú sekciu, kvôli diagnóze 2 materníc a zrastom v brušnej dutine po predchádzajúcich pôrodoch. To, že som mala dovtedy tri bezproblémové sekcie pri 2 materniciach, bolo aj pre neho svedectvom o Božom zásahu. Odporúčanie lekára bolo počkať aspoň niekoľko rokov. Ale Najvyšší Lekár rozhodol inak, 8 mesiacov po tretej sekcii som opäť otehotnela. Počas celého tehotenstva som sa cítila vynikajúco (dokonca lepšie ako netehotná) a nemala som žiadne tehotenské nevoľnosti, čo bolo mocným svedectvom o Božej ochrannej ruke aj pre lekárov.

V novembri 2015 sa nám na Božiu slávu štvrtou plánovanou sekciou, úplne bezproblémovou, opäť na termín, narodila krásna dcérka Eunika Viera s mierami 3740g a 52cm. Starogrécke, biblické meno Eunika v preklade znamená dobré, radostné víťazstvo a naša Eunika Viera je pre nás naozaj dobrým a radostným víťazstvom viery v živého Boha.

Boh, v ktorého veria kresťania, naozaj existuje. Je Jediným, živým, Všemohúcim, spravodlivým, dobrým Bohom plným lásky a zmilovania. Jeho Slovo, zapísané v Biblii, je vždy 100% – nou pravdou, a to v každej situácii.  Manžel a ja nie sme nijakými špeciálnymi ľuďmi; to, čo živý Boh urobil v našich životoch, je pripravený urobiť aj pre vás.

 

Vyjadrenie MUDr. Rastislava Sysáka, PhD., gynekológa – pôrodníka:

Uterus didelphys patrí medzi vrodené vývojové chyby (VVCH) maternice, pri ktorej má žena maternicu, krčok maternice a pošvu v celom priebehu rozdelenú na dve polovice. Celkový výskyt všetkých VVCH v populácii nie je častý, cca 0,5 – 2 % a uterus didelphys z tohto celkového počtu zaberá len asi 11 % – t. j. ide o jednu z najmenej často sa vyskytujúcich vrodených vývojových chýb rodidiel. Keďže je maternica rozdelená, akoby polovičná, nie je v nej dostatočný priestor a vhodné podmienky na nidáciu plodového vajca, čo má za následok mnohopočetné potraty u týchto pacientiek. V prípade úspešného uhniezdenia tehotnosti a jej pokračovaní sú takého pacientky významne ohrozené rizikom neskorého potratu alebo predčasného pôrodu – oslabená (polovičná) stena maternice sa nedokáže prispôsobovať zväčšovaniu objemu tehotenskej maternice. Donosenie tehotnosti do termínu u týchto pacientiek je raritné. Ešte viac sú raritné ďalšie termínové tehotnosti s nekomplikovaným priebehom u tej istej pacientky, nakoľko maternica je primárne oslabená VVCH a sekundárne oslabená opakovanými cisárskymi rezmi, ktoré zvyšujú riziko jej prasknutia v každej ďalšej tehotnosti. Úspešne donosené 4 tehotnosti do termínu u pacientky s touto VVCH a nekomplikovaným pooperačným priebehom je raritné.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave