Keď si sa ocitol uprostred POŽIARU, ktorý si nezaložil

V istom mestečku počítačovú firmu zachvátil požiar. Do pár desiatok minút na miesto dorazilo päť požiarnych vozidiel a pustili sa do práce. Požiar však nadobúdal také rozmery, že ho nedokázali uhasiť. Potrebovali ďalšiu pomoc. Naliehavo zavolali do susedného okresu a žiadali o posily. Napriek tomu, že tamojšia hasičská stanica bola malá, hneď zareagovala a vyslala ďalšie požiarne vozidlo. To už malo svoje najlepšie časy za sebou, ale požiar jednoducho uhasiť treba. Ako sa veľkou rýchlosťou blížila k ohnisku, prerazila múr a ocitla sa priamo v centre požiaru. Chlapi vybehli von, natiahli hadice a oheň zakrátko uhasili.

Na druhý deň bol riaditeľ firmy taký vďačný, že pred televíznymi kamerami odovzdal požiarnikom z vedľajšieho okresu šek na desať tisíc dolárov. Reportér vedúcemu zboru hneď položil otázku, na čo ich použijú. Ten sa usmial a odpovedal: „Tak to prvé, na čo ich určite použijeme, budú nové brzdy do našej starej mašinky…!“

Viete, prečo? Ich staré auto malo opotrebované brzdy a preto nedokázalo UBRZDIŤ! Ocitli sa tak uprostred požiaru, napriek tomu, že to nebol ich pôvodný zámer. Keď však už boli v jeho epicentre, urobili svoje najlepšie, aby ho uhasili.

Aj my sa niekedy ocitneme v situáciách, za ktoré nemôžeme a uprostred požiarov, ktoré sme nezaložili. Kto môže za COVID-19? Existuje niekoľko teórií, oveľa viac konšpirácií a možno sa ešte dozvieme odpovede, ktoré nás prekvapia. Ale nateraz je realita takáto: Sme jednoducho uprostred krízy, ktorá doľahla na väčšinu z nás. Chcem ťa však ubezpečiť o tom, že Boh o kríze dávno vedel a pripravil riešenie.

Aj Eliáš sa ocitol uprostred tri a pol ročného sucha a hladomoru, za ktorý nemohol. Bezbožnosť kráľa Achaba a jeho ženy Jezábeľ dosiahli takú úroveň, že Boh dopustil na Izrael súd. Ale Boh mal pre Eliáša pripravenú špeciálnu starostlivosť. „…skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. 4 A bude tak, že z potoka budeš piť, a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. 5 A tak odišiel a učinil podľa slova Hospodinovho. A odíduc usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. 6 A krkavci mu donášali chlieb a mäso ráno a chlieb a mäso večer, a z potoka pil (1Kráľ 17:2-6).

Boh pre Eliáša pripravil „skrýšu“ pri potoku Karyta. Myslím si, že už dávno nebol Žalm 91 taký aktuálny a relevantný, ako práve dnes. Uprostred epidémií, „zhubnej nákazy morovej“ a ekonomickej nestability, kedy „tisíc padne po tvojej ľavici a desaťtisíc po tvojej pravici“, Boh sľubuje, že k „tebe sa to nepriblíži“. Božia ochrana však začína prvým veršom: „Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho“.

Viete, čo znamená Karyta? Oddelenie sa. Myslím si, že nadišiel čas na to, aby sme sa obrátili k Bohu, našli skrýšu v Jeho náručí a pod ochranou Jeho krídel. Dnes sa ľuďom otriasajú istoty, ktoré sa ešte včera zdali byť pevné. Chuck Swindol povedal: „Život je z 10% o tom, čo sa nám deje a z 90% o tom, ako zareagujeme“. Koľkí z nás si myslia, že je to presne naopak a že v našej kompetencii je len tých 10%? Rozhodujúcim faktorom však nie je to, čo sa nám v živote deje, ale to, ako na to zareagujeme.

Eliáš našiel Božiu skrýšu. Boh mal preňho čerstvú pramenitú vodu z potoka Karyta a navyše aj exkluzívnu polpenziu mäsa ráno a večer! Donášková služba síce nebola prominentná, ale v čase krízy si vďačný za čokoľvek. Na dôvažok, krkavce v tomto príbehu symbolizujú to, že Boh si môže použiť kohokoľvek. V čase nedostatku sa neobmedzuj iba na zdroje, na ktoré si bol zvyknutý. Uč sa celým srdcom dôverovať Bohu a spôsob, ktorým naplní tvoje potreby, nechaj na Neho.

Robert Kennedy povedal: „Niektorí ľudia vidia veci len v takom stave, v akom sú a kladú si otázku: ´Prečo to musí byť takto?´. Iní ľudia vidia veci v takom stave, v akom by mohli byť a kladú si inú otázku: ´Prečo by to nemohlo byť takto?´“.

Kto vie? Možno si sa ocitol v epicentre tohto požiaru práve preto, aby si ho uhasil. Možno ti Boh dá podnikateľský nápad, ktorý by sa v čase odpočinku nikdy nezrodil… A možno si konečne nájdeš čas na to, aby si našiel úkryt Hospodinov. Budeš udivený z toho, koľko bezpečia a radosti prináša.


Autor: Peter Čuřík

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave