Nechýba chlieb v slovenskom Betleheme?

Čas vianočný, politika bokom. Odložme na chvíľu aj všetky diskusie o korone… Náš Pán sa narodil v Betleheme, to vie hádam každý. Nie každý však tuší, čo slovo Betlehem v preklade znamená – doslovne je to dom chleba. Každá cirkev a každé skutočné spoločenstvo veriacich by v týchto zvláštnych časoch malo byť “pekárňou”!

Čo myslím tou pekárňou? Chlieb reprezentuje Božie slovo. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích zaznelo už v nejednej kázni. Chlieb však reprezentuje aj niečo iné. Už v Starom zákone bol indikátorom Božej prítomnosti. V svätyni svätých bol tzv. ustavičný chlieb. “Na stôl pre predkladané chleby prestrú rúcho z fialového purpuru a dajú naň misy, čaše, obetné misky a kanvice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb.” 4 M 4:7.

Cirkev môže pripomínať pekáreň, kde sa vypredal chlieb. Do pekárne nechodíš kvôli krasorečeniu predavačky, ani kvôli reklame, či peknému obalu. Zaujíma ta jediné – čerstvý chrumkavý chlebík. Na toto by sme my veriaci mali pamätať. Mať hojnosť chleba – teda Božieho slova a Božej prítomnosti. Dajme si pozor, aby sme neminuli to najdôležitejšie – prihodilo sa to mnohým náboženským ľuďom v Ježišových časoch. Farizejom a zákonníkom ostali len príkazy, predpisy a zmohli sa len na kontrolovanie ľudí. Ich včerajší oheň – zápal pre Boha, sa zmenil na popol.

Bývalí “insidri” to minuli a bývalí “outsidri” s Ježišom večerali. Mnohí zo židovskej rady nerozpoznali Mesiáša (s výnimkou Nikodéma), ale ľudia ako Zachej či Mária Magdaléna našli v ňom nový život.

Pozastavme sa ešte nad slovami Rut zo Starého zákona, ktorá sa v čase hladu a po všetkých rodinných tragédiách, tiež vydala do Betlehema. Rut 1:16-19 Rút však povedala: „Nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom. 17 Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná! Nech ma Hospodin prísne potresce, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť.“ 18 Keď Noémi videla, že Rút je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. 19 Šli teda spolu, až prišli do Betlehema.”

Ak sa na to pozrieme trochu alegoricky, Noemi reprezentuje tých, ktorí na cirkev zanevreli a dobrá správa je, že sa nevrátia sami – prídu do domu chleba spolu s Rut – tá reprezentuje pohanov – ľudí, ktorí zatiaľ sledovali veriacich len z diaľky, zväčša kriticky a v mnohých prípadoch aj oprávnene. Doposiaľ nemali veľa dôvodov vrátiť sa do domu chleba, ale… Predtým než sa tak stane, položím ti otázku. Zbieraš si svoju každodennú mannu? Nie každomesačnú. V Otčenáši predsa nehovoríme: “Daj nám náš každomesačný chlieb!” Dobrú pekáreň vytvárame predsa všetci, nielen farár alebo kazateľ.

Ak budeš v nasledovné dni spievať koledy, alebo kde tu začuješ slovo Betlehem, okrem pastierov a mudrcov sa pokloň Bohu aj ty. A staň sa tou najlepšou pekárňou. Ľudia okolo nás to v čase korony a sklamaní z politiky potrebujú viac než čokoľvek iné. V tých našich slovenských “Betlehemoch” potom budú všetci hľadajúci môcť nasýtiť svoju hladnú dušu.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave