Podporte nás

Podporte nás

Dary bankovým prevodom

Budeme vám vďační, ak môžete prispieť na jednotlivé projekty našej práce, či už jednorazovo alebo sa pridáte k našim pravidelným darcom. Vopred vám ďakujeme!

Veríme, že vaše príspevky sú sejbou do dobrej pôdy s prísľubom hojnej žatvy od nášho Pána Ježiša Krista (Lk 6:36, 2Kor 9:6-10).

Jednotlivé projekty, ktoré môžete podporiť:

Projekt Variabilný symbol Popis projektu
Dobrovoľné príspevky 1 Dary na prácu a rozvoj zboru Slovo života Bratislava vrátane desiatkov.
Budova 3 Výstavba novej budovy alebo zakúpenie nových priestorov pre Slovo života.
Časopis 11 Príspevok na tvorbu časopisu Víťazný život, ktorý vydávame v náklade 2700 kusov a zadarmo rozposielame do 1400 domácností.
Evanjelizačný partner 20 Buďte našimi partnermi v evanjelizácií Slovenska! Financie použijeme na podporu evanjelizačných projektov, misijných výjazdov, zakladania zborov a krátkodobej či dlhodobej misie.
Sociálna práca 22 Pomoc sociálne slabým a v rámci služby núdznym.
Mimoriadne príležitosti 25 Reakcia na mimoriadne situácie, ktoré sa dejú okolo nás – rôzne katastrofy, vojna na Ukrajine…
Celosvetová misia 26 Misia nášho materského zboru vo Švédsku (Livets Ord Uppsala), ktorá zahŕňa aj mnohé nezasiahnuté krajiny ako Irak, Afganistan či Severná Kórea.
Práca s deťmi 54 Detský tábor Slova života, fond pre deti zo sociálne slabších rodín.

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112
Swift: SUBASKBX

Ak chcete dostávať informácie o dianí v našom zbore, aktualitách z našej misijnej práce či novinkách vydavateľstva Slovo života, prihláste sa:

 


Ak máte túžbu podporiť Nadáciu Dobrá budúcnosť a nádejGood Future and Hope, ktorá sa stará o siroty v Ugande (nadáciu spravujú misijní pracovníci z nášho zboru) prosím, pošlite ľubovoľnú finančnú čiastku priamo na ich číslo účtu:
IBAN: SK15 1111 0000 0011 5375 8001
BIC: UNCRSKBX
web: https://www.gfah.eu/sk/

Ak máte na srdci podporiť nadačný fond Kŕmte hladnýchFeed the Hungry, prosím, pošlite ľubovoľnú finančnú čiastku priamo na ich číslo účtu:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2270 1492
BIC: TATRSKBX
web: http://krmtehladove.cz/

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave