Podporte nás

Podporte nás

Dary bankovým prevodom

Budeme vám vďační, ak môžete prispieť na jednotlivé projekty našej práce, či už jednorazovo alebo sa pridáte k našim pravidelným darcom. Vopred vám ďakujeme!

Veríme, že vaše príspevky sú sejbou do dobrej pôdy s prísľubom hojnej žatvy od nášho Pána Ježiša Krista (Lk 6:36, 2Kor 9:6-10).

Jednotlivé projekty, ktoré môžete podporiť:

Projekt Variabilný symbol Popis projektu
Dobrovoľné príspevky 1 Dary na prácu a rozvoj zboru Slovo života Bratislava vrátane desiatkov.
Budova 3 Výstavba novej budovy alebo zakúpenie nových priestorov pre Slovo života.
Časopis 11 Príspevok na tvorbu časopisu Víťazný život, ktorý vydávame v náklade 2700 kusov a zadarmo rozposielame do 1400 domácností.
Evanjelizačný partner 20 Buďte našimi partnermi v evanjelizácií Slovenska! Financie použijeme na podporu evanjelizačných projektov, misijných výjazdov, zakladania zborov a krátkodobej či dlhodobej misie.
Sociálna práca 22 Pomoc sociálne slabým a v rámci služby núdznym.
Mimoriadne príležitosti 25 Reakcia na mimoriadne situácie, ktoré sa dejú okolo nás – rôzne katastrofy, vojna na Ukrajine…
Celosvetová misia 26 Misia nášho materského zboru vo Švédsku (Livets Ord Uppsala), ktorá zahŕňa aj mnohé nezasiahnuté krajiny ako Irak, Afganistan či Severná Kórea.
Mládež 53 Spark – práca s mládežou
Tábory Slova života
56 Detský a mládežnícky tábor Slova života, fond pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín.

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK87 0200 0000 0000 6843 4112
Swift: SUBASKBX

Ak chcete dostávať informácie o dianí v našom zbore, aktualitách z našej misijnej práce či novinkách vydavateľstva Slovo života, prihláste sa:

 


Ak máte túžbu podporiť Nadáciu Dobrá budúcnosť a nádejGood Future and Hope, ktorá sa stará o siroty v Ugande (nadáciu spravujú misijní pracovníci z nášho zboru) prosím, pošlite ľubovoľnú finančnú čiastku priamo na ich číslo účtu:
IBAN: SK15 1111 0000 0011 5375 8001
BIC: UNCRSKBX
web: https://www.gfah.eu/sk/

Ak máte na srdci podporiť nadačný fond Kŕmte hladnýchFeed the Hungry, prosím, pošlite ľubovoľnú finančnú čiastku priamo na ich číslo účtu:
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2270 1492
BIC: TATRSKBX
web: http://krmtehladove.cz/

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave