Per Cedergård znovu v Bratislave

V dňoch 24. – 30.11. 2008 sme mali v Bratislave vzácneho hosťa, ktorý naše mesto a cirkev navštívil už po tretíkrát, Pera Cedergårdha. Okrem toho, že vyučoval počas týždňa na biblickej škole Slovo života, taktiež slúžil aj na viacerých miestach Božím uzdravujúcim pomazaním.

Vo štvrtok 27.11. sme s ním mali večerné zhromaždenie v priestoroch biblickej školy, ktorého sa zúčastnilo asi 120 ľudí. Mnohí z nich pricestovali i zo vzdialených miest, len aby zažili Boží dotyk. Atmosféra bola nabitá očakávaním toho, čo Boh bude konať. A pravdepodobne nikto nebol sklamaný. Videli sme totiž ako Boh uzdravoval ľudí a činil zázraky rovno pred našimi očami. Služba misionára Pera pokračovala ďalší deň, t.j. v piatok v Galante, kde sa v miestnom zbore cirkvi Slovo života zhromaždilo viac ako 200 ľudí a mnohí z nich prežili uzdravenie. Posledné zhromaždenie sme mali v nedeľu. Tu uvedený služobník slúžil aj Božím slovom a vyzval nás, aby sme boli skutočne soľou a svetlom pre tento svet, pričom predpokladom pre to je živý vzťah s Ježišom Kristom. Viacerí prežili obnovenie a vrátili sa k Pánovi.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave