Kristus vo vás – nádej slávy

…Kristus vo vás – nádej slávy” (Kol 1:27).

Jedno z najväčších tajomstiev kresťanstva je, že po pokání a znovuzrodení, Kristus žije v nás. V evanjeliu Jána nám Pán Ježiš hovorí, že spolu s Otcom prídu k nám a “urobia si v nás príbytok.” Ježiš prebýva v nás! Stali sme sa chrámom Ducha Božieho a veľvyslancami Božieho kráľovstva.

Niekedy sa zdá, že Božia cirkev je slabá. Je zložená z nedokonalých ľudí, ktorí majú vlastné zápasy. Niekedy jej hlas nie je počuť v spoločnosti, niekedy sama zlyháva v reprezentovaní Božieho kráľovstva. Ale je tu nádej! Boží ľud má obrovský potenciál! Napriek slabostiam našej “vonkajšej nádoby”, či rôznym tlakom, ktorým musíme čeliť, Kristus v nás je nádejou slávy!

Božie najslabšie je silnejšie ako diablovo najsilnejšie. Láska je silnejšia ako smrť. Naša kázeň nie je založená na “presviedčavých slovách ľudskej múdrosti”, ale “v moci Božej.” Nedávno sa mi na stôl dostal informačný bulletin od evanjelistu Reinharda Bonnkeho. Boli tam úžasné fotky z masových evanjelizácií v Afrike, tentoraz z Nsukky v Nigérii. Aj keď Nsukka nie je veľké mesto, na posledné zhromaždenie kampane prišlo 425000 ľudí. O tom sa v sekulárnych novinách nedočítate. Keď sa evanjelista Bonnke modlil za chorých a v autorite prehlásil, “slepé oči otvorte sa!”, stal sa zázrak ako zo Skutkov apoštolov. Pani Regina Attah má dve dcéry, Umeku (12 r.), Chinwendu (10 r.) a chlapca Chukwundi (7 r.). Všetky tri boli slepé, Umeka už osem rokov,  Chinwenda dva roky a Chukwundi rok. Ale vo chvíli, keď sa Reinhard modlil za chorých a menoval slepotu, ich oči sa na mieste otvorili a všetky tri deti dostali dokonalý zrak. Zázrak uzdravenia je dôsledne zdokumentovaný aj po medicínskej stránke, aby nemohlo dôjsť k zavádzaniu. Boh je stále Bohom zázrakov! Mnohí si myslia, že ak Boh chce uzdraviť, tak uzdraví. Nemôžeme samozrejme spochybniť Božiu suverenitu a Jeho zvrchovanú môdrosť, ale musíme si tiež uvedomiť, že Ježiš prebýva v nás. Ježiš chce cez nás hovoriť, odpúšťať, milovať, povzbudzovať i uzdravovať.

List Kološanom nehovorí, že Kristus je nádej slávy, aj keď aj to je pravdou. Hovorí však “Kristus v nás – nádej slávy.” Čím viac budeme žiť vo vedomí jednoty s Kristom, tým viac Božej slávy uvidíme na tejto zemi. Nemyslím tým len zázračné uzdravenia. Keď sa Mojžiš modlil, aby mu Hospodin ukázal svoju slávu, Boh mu zakryl tvár a ukázal mu svoj chrbát s týmito slovami: “Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh! Preukazuje milosť tisícom…” (Ex 34:6,7). Toto je Božia sláva v akcii! Jeho milosrdenstvo, láska, zhovievavosť a vernosť. Nech táto Božia sláva naplní naše mestá a náš národ! Nezabudnime, že táto sláva drieme v nás.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave