Je čas vykročiť!

Veľakrát máme akúsi mylnú predstavu, že Boh si používa len tzv. „duchovných obrov”, ktorí majú na svojej duchovnej pažbe nadprirodzené zázraky a modlia sa ako „tornádo”! To je presne to, o čom sa snažil nepriateľ presvedčiť Telo Kristovo po stáročia. Rozpoznávate ten hlas: „Pozri sa na seba, v akých úžasných problémoch sa nachádzaš! Aj tak to nikdy nikam nedotiahneš! Si len taký malý a bezvýznamný…!”

Je tragédiou, že tak veľa kresťanov tomuto hlasu aj uverilo a stiahlo sa do akejsi duchovnej pasivity. Ak sa totiž diabol niečoho bojí, tak potom sú to kresťania, ktorí vedia, k čomu boli povolaní a kým je Kristus v nich. Ktosi raz správne povedal, že Duch Svätý v tebe je presne taký dobrý ako Duch Svätý v Benny Hinnovi.

Možno sa potom pýtaš: „Ak je tomu naozaj tak, tak prečo ja nevidím také divy a zázraky aké vidí on? Som rád, že vôbec duchovne prežijem z týždňa na týždeň. Kde je vlastne Boh v mojom živote? Podobná otázka trápila aj Božieho muža menom Gideon, ktorý bol jedným zo sudcov Izraela.  Keď kočovný národ Midjáncov už sedem rokov sužoval Izrael a ničil všetku úrodu, Gideon sa správal presne tak ako jeho súkmeňovci. Snažil sa ukryť v jaskyniach a horských trhlinách a zachrániť aspoň čosi z obilia pred nepriateľom. Tu sa s ním zrazu stretáva Boží anjel a oslovuje ho pozdravom: „Hospodin je s tebou, silný hrdina!” Viem si veľmi dobre predstaviť Gideonovu reakciu – pravdepodobne skoro odpadol. Keď sa ako-tak spamätal, odpovedal anjelovi: „Ach môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami?” Gideon nebol ani pri najmenšom bojovníkom. A dokonca aj potom ako sa presvedčil, že je to skutočne anjel, ktorý ho volá i tak ešte potreboval znamenie aj potom, čo anjel prostredníctvom ohňa pohltil mäso a chlieb, ktoré mu Gideon obetoval.

Dôvod, prečo to s ním Boh vtedy neskončil, bol ten istý, prečo to neskončil ani s Mojžišom, Abrahámom, Petrom, či dokonca so mnou a s tebou. Boh si totiž vyberá tých, ktorí sú podľa vonkajších kritérií pravdepodobne tými najmenej vhodnými pre Božie zámery, aby On sám mohol byť oslávený.

Tu však Boh nekončí. Ak by Gideon zostal pri svojej slabosti, Izraelci by boli porazení. Anjel ho povzbudzuje: „Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael!” Gideon sa rozhodol poslúchnuť a následne vidíme ako s 300 mužmi, ozbrojenými len džbánmi a fakľami porazili armádu Midjáncov, ktorá bola v podstatnej presile. To je vynikajúcim  dôkazom toho, čo Boh môže vykonať dokonca aj s človekom, ktorý má malú vieru a malú ochotu.

Podobne Boh túži po tom, aby Jeho cirkev povstala ku smelosti, čo platí aj o každom jednotlivom veriacom. Musíme uchopiť pravdu o tom, kým sme v Kristovi a vykročiť presne tak ako Gideon. Musíme sa prestať sťažovať na našu slabosť a neschopnosť a namiesto toho dôverovať v Božiu moc a Jeho zasľúbenia. Pamätaj na to, že desiati malomocní boli očistení vo chvíli, keď vyšli, Peter začal kráčať po vode, keď dal svoju nohu von z loďky, more sa otvorilo po tom, ako Mojžiš zdvihol Božiu palicu a mladý Dávid porazil Goliáša po tom, ako sa rozbehol proti nemu. Nikdy nezabudni na to, že Boh si vyvolil to, čo je slabé a opovrhnuté v očiach sveta a preto môže použiť dokonca aj teba! Všetko, čo potrebuješ urobiť je vykročiť. Možno už roky čakáš na Boha, na naplnenie jeho zasľúbení, avšak čo ak po celé tie roky čaká Boh práve na teba?

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave