Konferencia viery 2009 Bratislava

Viac než sme očakávali

Sme veľmi vďační Pánovi za to, čo vykonal v našich životoch počas Konferencie viery v Bratislave v dňoch 27. – 29. marca 2009. Naozaj sa naplnili slová Písma o tom, že Pán môže „učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme” (Ef 3:20).

To, čo bolo charakteristickým pre túto konferenciu, bola silná Božia prítomnosť počas uctievania Boha. Naozaj sme prežívali Božiu blízkosť veľmi intenzívne. Jedným z dôvodov bolo modlitebné nasadenie veriacich za túto konferenciu týždne pred jej začiatkom, ale nemalou mierou sa o to zaslúžili aj worshipové kapely Slova života z Bratislavy a Tretieho dňa z Košíc. Pricestovalo mnoho hostí z celého Slovenska, z Čiech a takisto niekoľko áut zo Srbska a Chorvátska s veľkým hladom po Božom slove. V takejto atmosfére viery a očakávania môže Duch Svätý vždy veľa vykonať.

 

Božie riešenie v čase hospodárskej krízy

V piatok večer otváral konferenciu jej hlavný rečník, Carl Gustaf Severin. Modrá sála DK Dúbravka doslova praskala vo švíkoch, sme veľmi radi, že na sobotu sme mali prenajatú estrádnu sálu PKO, inak by sme stovky ľudí museli nechať stáť. Brat Severin priniesol mocné posolstvo o dôležitosti Božieho slova v čase hospodárskej krízy. Nosnou pasážou boli verše z 2. Kráľov 7, kde Samária zažila úplný kolaps ekonomiky, ale na Slovo Pánovo prišiel nádherný obrat k víťazstvu. Ďalším poučením z toho príbehu je, že potrebujeme uveriť Božím zasľúbeniam. Niekedy síce nevieme ako sa naplnia (tak ako pri nečakanom víťazstve nad Sýrskym vojskom v tomto príbehu), ale je dôležité, aby sme verili, že sa naplnia, uvalili svoje starosti na Pána a vykročili správnym smerom.

Carl Gustaf uviedol príbeh zo svojho vlastného života o nadprirodzenom Božom zaopatrení počas štúdia na biblickej škole. Podal ho ako vždy neopakovateľným spôsobom, ale uprostred sĺz smiechu, sme sa naozaj učili dôverovať Pánovi aj v neľahkých situáciách života.

Na výzvu k spaseniu vystúpilo dopredu niekoľko ľudí, ktorých sme v modlitbe s radosťou viedli k Pánovi.

 

Prielom v novej sále

Na sobotu sme sa presunuli na celý deň do PKO. Bolo to vynikajúce rozhodnutie. Estrádna sála je zrekonštruovaná a aj po stránke akustickej na vynikajúcej úrovni. Zabezpečovali sme teplú stravu a občerstvenie, mali sme prenajaté priestory reštaurácie, balkón pre účinkujúcich, kvalitnú aparatúru, priestory pre detskú službu i predaj kresťanskej literatúry. Všetko bolo pripravené tak, aby si hostia konferencie mohli celú sobotu užiť plnými dúškami.

Deň sme začali polhodinovou modlitbou a potom nám slúžil slovom hostiteľ konferencie, pastor Peter Čuřík. Hlavnou témou bolo volanie, aby cirkev zostala cirkvou. Dietrich Bonhoeffer bol jedným z mála pastorov v nacistickom Nemecku, ktorý sa verejne odvážil postaviť proti fašistickej ideológii a volal cirkev k tomu, aby zostala verná svojmu biblickému poslaniu. Čítali sme zo Skutkov 3. a  4. kapitoly o smelosti, odvahe a jednoduchej viere prvých kresťanov. Jedno z mocných prehlásení, ktoré zaznelo v kázni pastora Petra a stále v nás rezonuje, bolo toto: „Možno nedokážeme zmeniť celý svet, ale každý z nás dokáže zmeniť celý svet pre jedného človeka.” Kresťanstvo je predsa o službe blížnemu.

Na výzvu na prijatie krstu Ducha Svätého prišlo dopredu možno 50 ľudí. Pastor Peter, spolu s ostatnými prítomnými služobníkmi, kládli ruky na veriacich a mnohí prijali moc Ducha Svätého.

 

Poobede sme privítali ďalšieho rečníka konferencie, pastora z Jönkopingu, Stefana Salmonssona. Bol to práve on, ktorý nám pred štyrmi rokmi priniesol prorocké slovo z Genezis 26:22 o Rechobóte – priestranstve. V tom čase sme nevedeli, že Boh má pre nás Pastorský kurz pre kresťanských služobníkov zo 16 krajín sveta ani biblickú školu s denným vyučovaním pre strednú Európu.

Pastor Stefan kázal o búrkach života a ako v nich obstáť. Hovoril o tom, ako nám takéto búrky môžu byť na požehnanie, ak sa v nich správne zachováme. Mimo iného spomenul aj uzdravenie svojej manželky z rakoviny a zdôraznil spôsob, akým sa k diagnóze postavila. Hneď potom, ako sa dozvedela od lekára o svojom stave, si išla kúpiť tamburínu, aby mohla doma oslavovať Pána. Nie preto, že takú chorobu dostala, ale skôr napriek tomu s dôverou, že Pán je dostatočne mocný na to, aby zasiahol v jej prospech. Dnes je zdravá a spolu s manželom sú jednými z najžiadanejších služobníkov evanjelia v celej Škandinávii.

Predvečer konferencie sme mali špeciálnych hostí, Mira Tótha a kapelu Tretí deň z Košíc. Už v sobotu ráno slúžili chválami, ale o 16.30 sme s nimi naplánovali samostatný koncert. Sála sa postupne viac a viac napĺňala a srdcia veriacich stúpali k Bohu. Miro nám potom slúžil slovom z Jána 21 s jednoduchým názvom posolstva: „Ty poď a nasleduj ma!” Kázal veľmi uvoľneným spôsobom, zrozumiteľným aj pre mladú generáciu. Štyri body jeho kázne vystihujú veľa: 1. Nasledovanie Krista je niečo medzi tebou a Bohom (potrebuješ zjavenie z prvej ruky). 2. Nasleduj Krista aj keď ho druhí nasledujú lepšie. 3. Nasleduj Krista aj keď ho druhí nasledujú horšie. 4. Nezabúdaj na rovnováhu (rešpektuj Božích služobníkov a ich rady).

 

Vyvrcholenie konferencie

Všetko sa pripravovalo na hlavné zhromaždenie konferencie v sobotu večer. Odhadujeme, že v sále mohlo byť 650-700 ľudí v nádhernej atmosfére priateľstva a očakávania na Božie konanie. Bolo nádherné sledovať, ako Boží ľud z rôznych krajín, miest a denominácií chváli Boha v jednote ducha. Presne ako je napísané v žalme 133: „Hľa, aké dobré a aké milé je to, keď bratia prebývajú jednomyseľne spolu… Lebo tam prikázal Hospodin požehnaniu, životu až na veky.”

Severin nám pred dvomi rokmi hovoril, že má zoznam asi dvesto párov, ktorí nemohli mať deti, ale po modlitbe v mene Ježiš boli uzdravené a mohli otehotnieť. Na ostatnej konferencii sme vydávali svedectvo o ďalšom páre zo Slovenska, ktorý „pribudol” do tejto šťastnej galérie. V sobotu večer sme mohli dať Bohu znova slávu, lebo koncom roku 2008 sa týmto manželom narodilo druhé bábätko.

Po zbierke na misiu, kedy sme si uvedomovali, že môžeme dávať aj za hranice našich vlastných potrieb či zborov, sme na pódium pozvali opernú speváčku Katarínu Krčmárovú spolu s pianistkou pani Štrofekovou a husľovým doprovodom pani Andelovej. Mnohé srdcia boli dotknuté, keď slečna Katarína hovorila o tom, ako Ježiš Kristus zmenil jej život a vyviedol ju z citovej krízy. Potom zaspievala Mozartom zhudobnený žalm 117 v latinčine a žalm 23 od Antonína Dvořáka.

Hlavnou témou večera bola kresťanská smelosť; Kálefova generácia, ktorá znova povstáva pre Boha, aby zabrala zasľúbenú zem. Nebolo to len vynikajúce posolstvo, ale vnímali sme, ako Boh do cirkvi v Európe znova vkladá odhodlanosť bojovať za Božie kráľovstvo. Carl Gustaf Severin sa potom modlil za desiatky prítomných pastorov a služobníkov evanjelia. Neskôr pozval dopredu tých, ktorí sú nevyliečiteľne chorí a tých, ktorým diagnostikovali rakovinu. Celé zhromaždenie volalo k Bohu za zázraky uzdravenia. Sú zhromaždenia, ktoré sa ťažko dajú vyrozprávať slovami, a toto bolo jedno z nich. Očakávame, že ovocie toho, čo Pán medzi nami konal, bude bohaté a trvalé. Slovami brata Severina, „je dôležité, aby sme žili tak, aby sme za sebou zanechali dlhý tieň, ktorý bude mať vplyv aj na ďalšiu generáciu.”

 

Triezve slovo pre cirkev

V nedeľu ráno sme sa vrátili do DK Dúbravka, ktorá bola znova naplnená stovkami kresťanov. V nedeľu ráno počas konferencie Pán už tradične hovorí k cirkvi a nebolo tomu inak ani tento rok. Pastor Salmonsson hovoril o dôležitosti intímneho vzťahu s Bohom. O tom, ako sa potrebujeme vysporiadať aj so „skrytou vlažnosťou” a odstrániť všetky prekážky zo vzťahu s Pánom, ktoré nám bránia v behu za Božím povolaním Mnoho ľudí urobilo dôležité rozhodnutia, nasledujúc Jabecovu modlitbu z 1. Paralipomenon 4:9,10.

Na nedeľnej bohoslužbe sme prijali aj potvrdenie smerovania, ktoré nám Boh ukázal  na Silvestra 2008, o dôraze na mladú generáciu.

Všetky zhromaždenia sú nahrané na CD nosičoch a vybrané zhromaždenia máme aj na DVD (sobota o 10.00, o 14.00 a 18.30). Nech nám Pán dá milosť, aby sme zostávali verní v tom, čo sme na tejto konferencii prijali.

 

{gallery}200903_konf_viery{/gallery}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave