Nový ročník biblickej školy v Bratislave 2009/2010!

Veľmi sa tešíme, že môžeme otvoriť ďalší ročník dennej Biblickej školy Slova života v Bratislave. V čase, kedy píšem tieto riadky, sa študenti prvého ročníka 2008/2009 už prehupli do druhej polovice svojho štúdia. Na raných chválach a modlitbách prežívame nádherné chvíle, Boží Duch často vedie učiteľov naozaj špecifickým spôsobom.

Veľkým požehnaním biblickej školy je aj rôznorodosť učiteľov, ktorí prinášajú rôzne obdarovania a dôrazy. Verím v prenos pomazania. Verím, že Boh k nám veľakrát hovorí aj cez dary služobnosti, a to nielen v tom, čo hovoria, ale aj cez príklad, ktorý nám zanechávajú a pomazanie, ktoré dostali od Boha.

Niektorí sú typickými učiteľmi, ktorí doslova „otvárajú Písma”, ako tomu bolo v Lukášovi 24:32. Iní prinášajú pastoračné pomazanie s neprehliadnuteľnou láskou k cirkvi a stabilitou v službe. Mnohí z týchto služobníkov sú skúsenými misionármi, ktorí majú za sebou mnoho rokov vernej služby na misijnom poli a apoštolské porozumenie pre Telo Kristovo. Pri modlitbách za študentov Boh často uvoľňuje dary Ducha Svätého, aby mohli veriaci rásť v poznaní Pánovej vôle.

Študenti prechádzajú naprieč Svätým Písmom v 24 predmetoch ako sú napríklad prehľad  Starej a Novej zmluvy, Viera, Autorita veriaceho, Skutky apoštolov, List Rimanom, Evanjelizácia, Uzdravenie, Príprava na službu a mnohé ďalšie. Okrem stretávania sa na domácich skupinách a rôznych evanjelizačných aktivitách, ktoré sú súčasťou biblickej školy, čaká študentov koncom apríla aj misijný výjazd. Pripravujeme pre nich cesty do Českej republiky, Rumunska, Srbska, Ukrajiny, Poľska. Po siedmich mesiacoch pri nohách Ježiša Krista je najvyšší čas začať dávať to, čo prijali.

Rok v biblickej škole sa môže stať jedným z najdôležitejších vo vašom živote. Je to rok, kedy prijmete veľa požehnania, ale tiež rok, kedy budete čeliť viacerým výzvam. Zvládnuť všetko po finančnej stránke, naučiť sa podriaďovať autoritám, zvyknúť si na disciplínu, pripravovať sa na testy atď. Myslím si však, že toto je veľmi dôležité pre zdravý rast každého kresťana. Ak má Boh vyliať v posledných časoch svojho Ducha na každé telo (Sk 2:17), potom bude potrebovať zrelých veriacich. Tak ako sa fyzická kondícia nedá získať bez pravidelného cvičenia či posilňovania, kedy dobrovoľne vystavujete svoje telo námahe, podobne zdravá duchovná kondícia bude vyžadovať určitú obeť a úsilie. Ovocie takéhoto nasledovania Pána však stojí za všetko sebazaprenie.

Boh nás poslal, aby sme „vybavili Boží ľud slovami viery, ukázali im duchovné zbrane, ktoré majú, naučili ich tieto zbrane používať a vyslali ich do víťaznej bitky pre Pána.” Pán Boh nás nespasil len preto, aby sme unikli „budúcemu hnevu”, ale aj preto, aby sme sa stali nástrojmi jeho požehnania. Budete vidieť, podobne ako tisíce študentov po celom svete, ktorí takouto biblickou školou od roku 1983 prešli, že Boh sa o vás počas štúdia nadprirodzene postará. Najbezpečnejším miestom pre kresťana je zostávať v Božej vôli. Napriek tomu, že práve tam môže zakúšať realitu duchovného zápasu alebo ostrosť ohnivých šípov nepriateľa, len v Božej vôli má všetky Božie zasľúbenia a nesie ovocie. Opýtajte sa na modlitbe Pána, či aj vás nevolá do biblickej školy v Bratislave. Začíname 16. septembra 2009. Verím, že pre mnohých z vás bude práve ročník 2009/2010 prielomový.

Všetky informácie nájdete na našej webovej stránke alebo zavolajte na telefónne číslo 02/44461192.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave