Prostredníctvom kresťanskej televízie zasahujú desaťtisíce (Rozhovor s Håkanom Westergårdom)

Håkan Westergård je pastorom vo Fínsku, kde spolu s manželkou okrem služby v zbore pravidelne slúžia ľuďom aj prostredníctvom kresťanskej televízie. Na Biblickej škole v Bratislave vyučoval o daroch Ducha Svätého.

1. V tomto roku si spoločne s manželkou Piou navštívil Slovensko po prvýkrát. Ako si vnímal čas strávený na Slovensku?

Hoci Slovensko patrí do bývalého Východného bloku, môžem vidieť, že napríklad v porovnaní s Ruskom, sa stáva ekonomicky silným a nezávislým štátom.

 

2. V krátkosti nám povedz niečo o sebe.

Pochádzam zo švédsky hovoriacej oblasti na juhovýchode Fínska. Mám 61 rokov. S Piou sme v manželskom zväzku už 40 rokov a máme 4 deti, z ktorých dve sú v plnej službe pre Pána. Moji rodičia boli horliví veriaci a úpenlivo sa za mňa modlili, aby som prijal Krista. Obrátil som sa, keď som mal 15. To bolo v polovici 60-tych rokov. V tomto čase prebiehalo nové vyliatie Ducha Svätého pod názvom „Maranatha”, ktoré zasiahlo Švédsko, Nórsko a aj Fínsko. Neskôr sme s manželkou odišli do Švédska, kde sme boli obidvaja aktívne zapojení do služby v Maranatha cirkvi v Štokholme. Okrem toho som sa pripravoval na povolanie učiteľa autoškoly a uvažoval som aj nad možnosťou podnikania. Nakoniec som sa však rozhodol  plne venovať cirkvi. V 70-tych rokoch som začal aktívne slúžiť ako evanjelista v Štokholme, Nórsku a Fínsku. V roku 1986 som absolvoval biblickú školu v Uppsale a nasledovalo obdobie cestovania po Fínsku. V roku 1990 sme začali cirkev Slovo života vo Fínsku v meste Turku, kde sme aj spoločne s manželkou slúžili ako pastori 14 rokov. Neskôr sme vedenie odovzdali nášmu synovi, aby sme sa viac mohli venovať cestovaniu a službe kresťanskej televízie a rozhlasu.

 

3. Čo vnímaš ohľadom našej biblickej školy a aké sú tvoje dojmy z vyučovania predmetu o Duchu Svätom a jeho daroch?

Či už to je biblická škola u nás vo Fínsku alebo tu na Slovensku, vnímam, hlavne u mladých ľudí, úžasný hlad po Božom slove. Čo sa týka predmetu o Duchu Svätom a jeho daroch, dúfam, že počas tohto týždňa získali študenti niečo viac ako len nejakú teóriu. Zvlášť, keď sme sa počas poslednej hodiny modlili, aby prijali jednotlivé dary do svojich životov, som videl, že mnohí túžia po tom, aby Pánovi mohli plne slúžiť. Toto je úžasná nádej pre celé Slovensko, a síce že sú tu ľudia, ktorí sa pripravujú slúžiť Božím slovom a mnohí dokonca i za hranicami tohto národa ako misionári. Čo sa týka Ducha Svätého, som presvedčený, že mu potrebujeme dať oveľa viac priestoru, a to či už v našich osobných životoch, alebo v cirkvách. A jednoznačne potrebujeme oveľa viac z Jeho darov. Takisto aj v našej domácej cirkvi som videl, že jedna vec je mať o týchto veciach mentálne poznanie, avšak druhá vec je tým slúžiť. Som však presvedčený, že pastori v tejto cirkvi budú veriacich povzbudzovať, aby to naozaj aj praktizovali.

 

4. Okrem toho, že veľa cestuješ, ste ako zbor zapojení v službe kresťanského rozhlasu a televízie a takto šírite evanjelium do celého národa. Povedz nám niečo viac o tejto službe.

Ako som už spomínal, začali sme našu cirkev v roku 1990. Hneď od začiatku sme sa modlili za to, aby sme mohli prostredníctvom Božieho slova zasiahnuť každú domácnosť v našom národe. Nakoľko v tom čase nejestvoval vo Fínsku ani kresťanský rozhlas, či televízia, bolo to len akési vyznanie viery. V tom čase nám jedna sestra z evanjelickej cirkvi, ktorá mala povolenie prevádzkovať kresťanskú rozhlasovú stanicu v Helsinkách, ponúkla možnosť spolupráce. Cez toto vysielanie dnes zasahujeme viac ako polovicu fínskej populácie.

Okrem toho sme sa zhruba pred 5 rokmi nakontaktovali na kresťanského podnikateľa, ktorému dal Boh na srdce službu cez kresťanskú televíziu vo Fínsku. Začali sme si od nich prenajímať vysielací čas. Vysielame dvakrát do týždňa a okrem toho sme aj raz do mesiaca v živom vysielaní. Takisto vysielame raz týždenne aj vo Švédsku. Sme presvedčení, že takto zasahujeme každý týždeň okolo 20-30 tisíc ľudí. Okrem toho vysielame aj cez Internet, kde je, samozrejme, dosah oveľa väčší, jediným problémom je, že nie všetci vo svete rozumejú fínčine… (smiech…)

Je úžasné vidieť, ako sú ľudia spasení, uzdravení a premenení. Samozrejme, na druhej strane je to pre nás aj obrovská ekonomická výzva. Naša rozhlasová a televízna služba je totiž financovaná zvlášť. Ale až do dnešného dňa môžeme vyznať, že Boh bol verný!

 

5. A aby sme dali aspoň krátke slovo aj pani manželke. Pia, môžete prosím aj vy povedať nejaké slovo našim čitateľom?

Samozrejme, s radosťou! Pre mňa bol tento čas úžasným povzbudením. Veľakrát sa totiž ako kresťania mylne domnievame, že sme len takí maličkí a bezvýznamní. Ak však prídeme na nejaké miesto a vidíme, že Božie deti sú vlastne všade a rovnako milujú Pána a chcú mu slúžiť, je to veľmi povznášajúce.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave