Seminár s Dr. Andersom Gerdmarom

V dňoch 18.-19. apríla sa uskutočnil seminár s Dr. Andersom Gerdmarom, ktorý je dekanom Univerzity Slovo života (Livets Ord) v Uppsale. Mali sme dve zhromaždenia. To prvé sa začalo trochu netradične….

Hneď po príchode do priestorov Domu kultúry v Dúbravke nám bolo oznámené, že budovu musíme okamžite opustiť, nakoľko tesne pred začiatkom zhromaždenia niekto ohlásil, že tu vybuchne bomba. Zhromaždenie sme teda museli presunúť do priestorov Biblickej školy. A tá bomba naozaj vybuchla… Nie však fyzická, ale duchovná! Hneď na začiatku zhromaždenia Dr. Gerdmar pozval dopredu všetkých, ktorí sa chcú modliť za svojich chorých alebo nespasených rodinných príslušníkov. Keď sa modlil za vreckovky, aby sa ich dotklo Božie pomazanie, Božia moc prišla nádherným spôsobom. Nasledovalo krátke posolstvo o moci krvi Božieho Baránka. Pozreli sme sa na rozdiel medzi obeťami zvierat v Starom zákone a novozmluvnej obete Božieho Syna. Ako príklad nám slúžilo porovnanie Kaina, ktorý zabil svojho brata a myslel si, že jeho hriech je príliš ťažký na to, aby mohol byť odpustený. Boh sám povedal, že krv jeho brata Ábela volá zo zeme k Nemu. Vďaka Bohu za to, že poslal svojho Jediného Syna – to najdrahšie, čo mal, aby zomrel na dreve kríža! To bola tá krv, ktorá stekala po ramene kríža, a to až na zem. Presne tak ako Ábelova krv, ktorá zapríčinila prekliatie. Avšak v liste Židom čítame, že táto krv volá hlasnejšie, ako krv Ábelova! To je tá krv, ktorá je ochranou pre naše rodiny pred každým útokom nepriateľa. Tá krv je posolstvom o odpustení a o tom, že môžeš byť vyslobodený zo strachu a pocitu viny!

Nedeľňajšie zhromaždenie bolo tak trochu netradičné. Kázanie Slova bolo založené na texte 2. knihy Kronickej 7:14: „Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.” Pripomenuli sme si naše nie príliš „najslávnejšie” dedičstvo z obdobia Druhej svetovej vojny a Slovenského štátu. Boli to totiž nielen naši vtedajší politickí predstavitelia, zástupcovia cirkvi, ale aj celý národ, ktorí sa previnili voči Božiemu vyvolenému ľudu – Izraelu. Boh povedal vo svojom Slove, že ten kto žehná Izrael, bude požehnaný a naopak ten, kto ho preklína bude prekliaty. Nikdy nesmieme zabudnúť na  tisíce Židov, ktorí boli posielaní do plynu a ich majetok skonfiškovaný. Slovenská vláda dokonca platila hitlerovskému Nemecku za každého zlikvidovaného Žida. A ich krv je aj na našich rukách. Dr. Gerdmar povedal, že pokiaľ chceme vidieť prebudenie v našom národe, musíme tento vážny zločin vyznať a oddeliť sa od neho. Na túto výzvu reagovali desiatky ľudí, ktorí vyšli dopredu, aby tu na svojich kolenách zástupne vyznali hriechy, ktorých sa slovenský národ na Izraeli dopustil. Počas toho, ako sme spievali pieseň o krvi Ježiša Krista sme mohli vnímať, ako Boh obmýva a uzdravuje náš národ.

Veríme, že počas tohto semináru boli mnohí dotknutí Božou mocou a povzbudení ku modlitbám za náš slovenský národ.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave