„Žatvy je síce mnoho, ale robotníkov je málo!“ … misijný výjazd študentov biblickej školy

V dňoch 23.-26. apríla 2009 sa rozišlo 50 študentov Biblickej školy Slovo života v Bratislave na misijný výjazd do rôznych miest nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Navštívili Ukrajinu, Rumunsko, Rakúsko, Českú republiku, Srbsko a Slovensko.

Takmer po siedmych mesiacoch v Biblickej škole konečne nadišiel čas, aby to, čo sa naučili uviedli aj do praxe. Kázali v zboroch, poriadali evanjelizačné kampane, pracovali s mládežou, slúžili chválou, pracovali s deťmi, navštívili rómsku komunitu, detský domov a domovy dôchodcov.

Na začiatku mali viacerí z nich zmiešané pocity, nakoľko to bola pre nich prvá skúsenosť podobného druhu. Po návrate však svedčili presne tak ako tí sedemdesiati, čo sa vrátili k Ježišovi o Božej vernosti a dobrote, že ak poslúchneme Božie volanie a prijmeme Jeho bremeno pre stratené duše, neminie nás odplata. Mnohí študenti prežili zázračné zaopatrenie a svedčili, že Boh sa zázračne postaral o každý jeden cent, ktorý potrebovali. Okrem toho boli po návrate viacerí úplne zmenení. Nová smelosť, láska k Pánovi a horlivosť ku modlitbám boli len ďalším dôkazom toho, ako nás Boh požehná, ak sa rozhodneme poslúchnuť Veľké poslanie. Študenti sa zhodli na tom, že síce to boli oni, ktorí išli slúžiť iným, avšak nakoniec Boh slúžil oveľa viac im!

Pravdepodobne najviac sa nás dotklo rozprávanie ukrajinského tímu, ktorý navštívil detský domov v mestečku Beregszasz. Uvedený tím slúžil deťom, ktoré si zarábajú na živobytie triedením odpadu a žijú na smetisku. Celý ich majetok je pár igelitových vriec a ich hračkami sú zhnité jablká, či zhrdzavené železo. Tu sa asi desaťročné dievčatko sa obrátilo sa začudovaním na člena tímu s nevinnou otázkou: „A je to pravda, že ty vieš čítať?“

Veľakrát môžeme byť oklamaní falošnou predstavou, že nemáme až tak veľa, čo by sme mohli dať iným. To však nie je pravda. Je tak veľa tých, ktorí čakajú práve na teba! A ak sa podelíš so svojimi piatimi chlebmi a dvomi rybičkami, Boh to môže nesmierne požehnať a rozmnožiť. Slovami vedúcej jedného z tímov: „Boh si nepoužíva schopných, ale ochotných a tých potom činí schopnými!“

 

{gallery}200905_misiebs{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave