Aká je tvoja hodnota?

Pokiaľ navštívime supermarket, každý tovar je označený cenou, ktorá vyjadruje jeho hodnotu. Podobne, ak si objednáme určitú službu, musíme za ňu zaplatiť. Hodnotu však nemajú len tovar a služby, ale snažíme sa ju priradiť aj ľuďom okolo nás, či dokonca nám samým. Ľudia vo svete si cenia pomerne vysoko ľudí, ktorí spĺňajú ideály krásy, či šťastia. Ktokoľvek sa tomuto ideálu vymyká, stráca podľa okolia na svojej cene.
Problém nastáva vtedy, ak aj my, ako Božie deti dovolíme nášmu okoliu, aby nám určovalo našu hodnotu. „Pozri sa na seba – veď si tak úbohý! Ani sa nemôžeš zabaviť, len musíš chodiť do cirkvi a zúčastňovať sa rozličných aktivít a vôbec nemáš čas na skutočný život! A okrem toho, čo vlastne z toho svojho kresťanstva máš? My máme auto, nový byt, môžeme si dovoliť luxusnú dovolenku. A ty žiješ ako v kláštore…!“ Podobné výroky od našich kolegov a blízkych nás samozrejme môžu raniť, avšak nemali by narušiť naše povedomie o našej skutočnej hodnote.
Pozrime sa teraz na to, ako ľudia ocenili Božieho Syna. Judáš sa spýtal židovskej rady koľko za neho chcú, ak im ho zradí. Ich odpoveď bola 30 strieborných, čo v prepočte znamená asi 600,- EUR. Aká však bola Jeho skutočná hodnota? Odpoveď znie – hodnota celého ľudstva. Vidíte ten enormný rozdiel? 30 strieborných podľa človeka, avšak nevyčísliteľná hodnota z Božieho pohľadu. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa neriadili podľa toho, čo o nás hovoria ľudia, najnovšie trendy, či naše vlastné pocity. Aká je teda naša hodnota? Je to hodnota Božieho Syna. Bude naša hodnota menšia, ak by sme ochoreli alebo prestali slúžiť Bohu? Nie a znovu nie!
Tak mnohí kresťania dnes majú problémy s odsúdením a nízkou sebahodnotou. Riešením je stotožniť sa s tým, ako ťa vidí Boh. Potrebujeme ísť hlbšie do Božieho Slova a získať zjavenie o Božej bezpodmienečnej láske voči nám. Znova si ako príklad zoberieme Ježiša Krista. On vedel veľmi dobre,  kým je a kam smeruje. Počas svojho pozemského života svedčil viackrát o tom, že vyšiel od Otca a ide k späť k Nemu. Ak Ním ľudia pohŕdali a nerozumeli Mu, neovplyvnilo to Jeho vzťah s Otcom. Vnútorné svedectvo o tom, že Boh je s Ním a počuje Ho, bolo oveľa silnejšie. Apoštol Ján hovorí vo svojom liste o tom, že „sme uverili v lásku, ktorú má k nám Boh“. Nič sa nezmieňuje o tom, že sme tú lásku zažili alebo cítili. Preto rovnako, ako veríš za spasenie, či uzdravenie, ver i v Božiu lásku! I keď tvoje pocity alebo hlasy iných ľudí budú kričať niečo iné, ty môžeš stáť pevne na Božej vernosti, vediac, že tvoja hodnota nie je v tvojich skutkoch, ale v Ježišovi Kristovi!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave