Keď som bol rád, že som sa dobre nevyspal

Izaiáš 62:6 hovorí: „Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú noc nebudú nikdy mlčať. Vy teda, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja!“ V zbore Slovo života Bratislava máme za sebou dva týždne 24 hodinových modlitieb. V poslednom období sme vnímali jasné volanie do modlitieb. Nie že by sme sa predtým nemodlili, ale veríme, že Duch Svätý môže niektoré pravdy zdôrazniť v určitom období viac ako iné. Jednu miestnosť v našich kanceláriách sme vyčlenili len na modlitby. Celý deň a noc sa tam bez prerušenia vymieňali bratia a sestry, ktorí sa tam chodili modlievať. Keď som prvýkrát počul túto výzvu, zdalo sa mi, že budeme musieť vynaložiť pomerne veľa úsilia, aby sme ľudí presvedčili, aby tam vôbec prišli. Ale nebolo tomu tak! Vôbec sme nemuseli nikoho prosíkať, veriaci sa predháňali v zapisovaní na voľné miesta. Viackrát sa modlili v miestnosti dokonca viacerí. Prihovárali sme sa za deti, rodičov, detský tábor, nech sa dá Boh poznať deťom z veriacich rodín… Poslednú noc sa prišla modliť celá mládež. Začali horlivo, ich hlas sa rozliehal aj do ostatných kancelárii. V kútiku duše som sa vo vedľajšej miestnosti pohrával s myšlienkou, že medzi nich prídem, keď budú po takých troch hodinách vyčerpaní, pripomínajúci spiacich učeníkov v Getsemanskej záhrade a niečo im žartovne poviem na povzbudenie. Prihováranie sa striedalo s chválami a s očakávaním na Pána, a potom to zase začalo burácať… Obyčajne nemám rád, keď sa dobre nevyspím. V tú noc som tam mal službu /čo znamenalo, že som mohol spať, ale ak by sa vyskytol akýkoľvek problém, mohli ma zobudiť /. Zaspal som až nad ránom. Bol som však rád, že som sa dobre nevyspal. Ten Boží oheň, zanietenie, ktoré je medzi mladými ľuďmi, je niečo, čo je veľmi vzácne. Prečo o tom píšem? Lebo takéto správy sa nedočítate v novinách a nebudete o nich počuť v médiách. Predsa však majú obrovskú hodnotu v Božích očiach. Ako raz niekto múdro poznamenal: „Boh na tejto zemi nemôže urobiť viac, ako mu to veriaci svojimi modlitbami dovolia.“. Nie že by Boh nebol všemohúci, ale na to, aby sa čokoľvek okolo nás zmenilo, potrebuje nájsť ľudí, ktorých srdcia sú obrátené k nemu. Božia vôľa sa na tomto svete nedeje automaticky. Boh koná na základe modlitieb svojho ľudu. Verím, že aj my sme nejakou časťou prispeli do pomyselného kalicha, do ktorého obrazne povedané stúpajú modlitby svätých. A čo ty? Prispeješ do neho aj ty svojimi modlitbami? Nielenže budeš sám občerstvený, ale možno práve tvoja modlitba bude tou poslednou kvapkou, ktorá ho naplní do takej miery, že začne pretekať. Čo sa stane potom? Uvidíme na tejto zemi také veci, aké sme doposiaľ nezažili. Najväčší hriešnici sa budú obracať k Bohu, Pán bude jednať mocne aj medzi deťmi a uvidíme aj množstvo nevyliečiteľne chorých uzdravených. Pred jedlom sa zvykne hovorievať Dobrú chuť, ja vám dnes prajem dobrú modlitbu.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave