Z milosti nie je zadarmo

V Bratislave v Rači, kde bývam, každoročne mestská časť organizuje vinobranie. Jedna vec tam vždy vzbudí veľkú pozornosť. Na námestí, kde prechádza najviac ľudí, sa zadarmo rozdáva čerstvo vylisovaná hroznová šťava. Neviem, či to je tak trochu slovenskou mentalitou (ako raz niekto poznamenal, že zadarmo, to je veľmi lacné…) alebo je tá šťava naozaj taká chutná a zdravá, faktom však je, že okolo preša sa vždy tlačí obrovské množstvo ľudí. Niektorí trpezlivo čakajú, iní sa snažia nebadane nejako pretlačiť cez ostatných, aby sa pred nimi náhodou šťava neminula.

Aké úžasné by bolo, ak by sa takto ľudia „tlačili“ k Ježišovi. Mimochodom, nebolo by to nič nové, veď keď náš Pán chodil po tejto zemi, mal okolo seba ďaleko väčší zástup ako bol ten račiansky počas vinobrania. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Kde sa však potom podel ten zástup? Áno, je pravda, že každý sa môže dotknúť Boha vierou, ale pre bežných ľudí, ktorí s Bohom nemajú blízky vzťah, je takéto niečo španielskou dedinou. Musia sa skôr spoľahnúť na to, že sa nájde niekto, kto Boha pozná dostatočne dobre na to, aby mohli zakúsiť jeho moc aspoň sprostredkovane cez týchto ľudí. 

Prísť k Bohu nie je ťažké. Niektorí sa však nechajú odradiť tým, že nemajú istotu, ako ich Boh prijme. Cítia, že prichádzajú k Bohu s prázdnymi rukami. Nie sú na to zvyknutí. Na návštevy chodia s bonboniérou a na väčšie oslavy s darčekmi. Ale ako prísť k Bohu, keď majú toľko na rováši? Falošná predstava, že Boh sa na nich hnevá, im na smelosti nepridá. K dôvere im nepomôže ani to, ak sa budú spoliehať na svoje skutky. Buď budú cítiť, že ich urobili málo, a stále tak nevyvážili zlo, ktoré spáchali, alebo ich urobili podľa svojej mienky dosť, vtedy ich však oklame pýcha.

K Bohu však môžeme prísť jedine s porozumením milosti. Spasenie je zadarmo. S jedným dôležitým dodatkom – zadarmo je len pre nás. Nášho Pána Ježiša Krista to stálo veľmi veľa, stálo ho to všetko, jeho život. Pri popíjaní výborného hroznového muštu som mal dobrý pocit z toho, že nemusím platiť. Vzápätí som si však uvedomil, že niekto to sponzorovať musel. A tak, kedykoľvek si budete niečo užívať s nálepkou zadarmo, je to výborná chvíľa pripomenúť si úžasnú milosť Božiu a ďakovať za naše vykúpenie. 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave