Zima sa už pominula a priblížil sa čas spevu (Veľp 2: 11-12)

Tak ako sa striedajú ročné obdobia v prírode, menia sa menia aj jednotlivé obdobia  v našom duchovnom živote. Každé z týchto období má svoj význam a opodstatnenosť. Napríklad zima je obdobím, kedy príroda odpočíva a čerpá výživu, aby bola pripravená na obdobie jari, ktoré onedlho príde. Pre duchovné obdobie zimy je príznačná tichosť bez akéhokoľvek viditeľného ovocia, či života. Je to čas zapustenia koreňov do Božieho Slova, čerpanie síl z Božej prítomnosti, hoci ešte všetko vyzerá navonok mŕtve a bez ovocia. Je to  obdobie obnovenia a načerpania nových síl. Leto predstavuje čas naplnenia a donášania ovocia. Jeseň je zase prípravou na zimné obdobie.

Zastavme sa však trochu pri období jari, ktoré je obzvlášť zaujímavé. Jar je predzvesťou očakávania a nádeje. V prírode sa objavujú zelené listy, vtáky spievajú, kvety kvitnú a vydávajú omamnú vôňu. Všetko pulzuje novým životom. Pre duchovnú oblasť to znamená čas prvej lásky ku Kristovi, čas nových nádejí a očakávania. Duchovné ovocie v našich životoch príde vtedy, keď budeme milovať nášho Spasiteľa celým srdcom, celou silou a celou mysľou. Keď mu dovolíme, aby nás miloval a uviedol do svojej záhrady. Je to práve v Jeho prítomnosti, kde sa počnú Božie povolania a veľké sny. Božie Slovo nás vyzýva, aby sme hľadali Božiu tvár, kým je na to príhodný čas! Potom budeme podobne ako Peter pripravený vykročiť, kedykoľvek nás Pán zavolá. Jar je takisto obdobím očistenia. Tak ako je na jar zvykom vyčistiť naše príbytky od každej špiny a neporiadku po zime, v duchovnom období jari nás Pán volá do svojej blízkosti a vyzýva nás, aby sme mu dovolili, aby očistil naše srdcia a telá.

Obdobie jari nie je aktuálne len pre nás ako jednotlivých veriacich, ale aj pre celý národ. Vieme, čo nám Boh zasľúbil – nádherné ovocie spasených duší a znovuzevanjelizovanie Európy. Na druhej strane si uvedomujeme, že ešte nie sme tam. Avšak aj keď je tu odpor a teplota môže byť ešte niekedy len tesne nad nulou, je tu nové očakávanie a život, ktorý je predzvesťou ovocia na Božiu slávu.

Pán vyzýva, aby sme hľadali Jeho tvár a nielen Jeho ruku – jednotlivci, cirkvi, denominácie viac ako kedykoľvek doteraz, aby sa všetko, čo nám zasľúbil, stalo skutočnosťou!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave