Ešte je čas

Zisťujem čoraz viac, nakoľko je Biblia neuveriteľne presná vo svojich vyjadreniach. Stovky rokov pred ukrižovaním Krista Izaiáš prorocky opísal umučenie Mesiáša, jeho potupenie a opovrhnutie od ľudí v takej podobe, ako to zaznamenávajú evanjeliá i iné historické výpovede. Toto proroctvo Izaiáša sa do bodky naplnilo.

Stará zmluva zaznamenáva asi 300 proroctiev o Kristovi, ktoré obsahujú konkrétne skutky. Len 30 z nich Ježíš naplnil v jeden deň. Ale môj zámer nie je zviditeľniť naplnené proroctvá, ale tie ešte nenaplnené.

Ezechiel nám nechal zaujímavý odkaz v 16. verši 38. kapitoly o Gógovi, pravdepodobne pánovi alebo vládcovi zeme Magóga, ktorý vojensky napadne zem Izraela v „posledných dňoch“. Dal som si tú námahu a vyhľadal som v Olomouckom historickom archíve mapu z 15. storočia, ktorá zaznamenáva zem Magóga v oblasti Kaukazu. Ak sú tieto zdroje vierohodné, poukazuje táto informácia na to, že sa v posledných dňoch Rusko zúčastní ťaženia proti Izraelu.

Na tomto mieste stojí za zmienku fakt, že sa Rusko v týchto dňoch aktívne zúčastňuje nukleárneho projektu pre Irán. Prakticky to znamená, že dodáva Iránu urán potrebný na spustenie jadrovej elektrárne. V skutočnosti však Rusko dodáva Iránu nielen urán, ale aj zbrane rôzneho druhu. A je to práve Irán, ktorý verejne vystupuje proti Izraelu.

Dovoľte, aby som teraz citoval slová Ježiša z Matúšovho evanjelia (24:7). „Povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude bývať hlad i mor a miestami budú zemetrasenia.“ Povedzte sami, nie je toto typické pre 20. až 21. storočie? V 32. verši pokračuje: „Od fíka sa naučte podobenstvu: Keď zmäknú letorasty a vyženie listy, viete že je už blízko leto.“ V lete dozrieva ovocie a jeho dozretie je koncom sezóny, posledným dňom. Ak chceme rozumieť tomuto proroctvu, musíme sledovať dianie v Izraeli. Rok 1948 priniesol znovuzrodenie Izraela. Odvtedy sa Izrael rozvinul po hospodárskej, politickej, ale i vojenskej stránke na veľmi vysokú úroveň. Ale Izrael je súčasne štátom, ktorý je z mnohých strán ignorovaný a vo vyjadreniach niektorých politikov sa dá nevraživosť a nevrlosť voči nemu doslova krájať. Ak budú veľmoci naďalej pokračovať v ozbrojovaní štátov susediacich s Izraelom, tak bude len otázkou času, kedy sa proroctvo o útoku na Izrael stane realitou. Protiizraelská ideológia sa šíri ako huby po daždi a prezident Mahmúd Ahmadínedžád sám vyzýva na vymazanie Izraela z mapy sveta.

Milovaní čitatelia, domnievam sa, že listy začínajú dorastať a časy, v ktorých žijeme, sú posledné z posledných. Možno je ešte veľa miest, kde treba kázať evanielium ale veľa národov už neostáva. Ježíš povedal, keď bude zvestované evanjelium každému národu, vtedy príde koniec. Toto vedomie nás ale nemá vystrašiť, ale ešte viac naštartovať do činenia všetkého, čo sme Pánovi sľúbili. Jedného dňa budeme stáť pred Pánom a vydávať počet nie z našich hriechov, lebo tie nám odpustil pre krv Krista, ale z toho, čo sme urobili pre Božie kráľovstvo, keď ešte bol čas.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave