Odovzdať Krista ďalšej generácii (Rozhovor so Simonom Ahlstrandom zo Švédska﴿

Simon pracuje viacej rokov s mládežou v uppsalskom zbore cirkvi Slovo života a momentálne je zodpovedný za skupinu mladých vo veku 19-24 rokov. Okrem toho je zamestnancom cirkvi Slovo života v Uppsale, kde sa na plný úväzok venuje práci v miestnom kresťanskom vydavateľstve.

Taktiež vyučuje na Biblickom centre Slovo života v Uppsale a na ostatných biblických školách Slovo života predmety Autorita a Inšpirácia Biblie, Základy našej viery a List Rimanom. Vyštudoval teológiu na Univerzite Livets Ord v Uppsale, kde získal titul bakalára (Bc.), je ženatý a má 5-mesačnú dcérku.

Pri jeho návšteve Biblickej školy Slovo života v Bratislave sme mu položili nasledovné otázky:

1. Simon, prosím, povedz nám niečo o sebe.

Vyrastal som v letničnej cirkvi v malom mestečku Linköping, vzdialenom asi 30 švédskych míľ od Uppsaly. Študoval som v Biblickom centre Slovo života v Uppsale a následne som ukončil aj štúdium teológie na tamojšej Univerzite Livets Ord. V tom období som začal taktiež intenzívne pracovať s mládežou v uppsalskom zbore. Spočiatku som sa venoval chlapcom vo veku 15-16 rokov, 6 rokov som bol vedúcim mládeže a vedúcim domácej skupiny. Inak som na plný úväzok zamestnaný vo vydavateľstve zboru a momentálne taktiež zodpovedám za službu mládeži vekovej kategórie 19-25 rokov.

2. Môžeš nám trochu priblížiť prácu s mládežou vo vašom zbore?

Hlavnú zodpovednosť má vedúci mládeže, ktorý má na starosti vedúcich pre jednotlivé domáce skupiny, ktoré sa delia podľa veku. Prvú kategóriu tvoria mladí vo veku 14-15 rokov, druhú skupinu tvoria 16-roční, tretiu 17-roční, štvrtú 18-roční a piata veková kategória je pre mladých vo veku 19-25 rokov. Jeden pracovník je zodpovedný za oblasť evanjelizácie a ďalší za službu na kresťanských školách. Okrem domácich skupín, ktorých je okolo 50 a každá sa skladá z 5-10 členov, organizujeme aj záujmové skupiny, ktoré sú špecificky zamerané napr. na službu uvádzačov, drámu, televíznu službu, chválu a uctievanie, či prípravu internetových stránok. Raz do týždňa mávame veľké spoločné zhromaždenia, ktoré pravidelne navštevuje 400-500 mladých. Tu trávime spoločný čas na chválach a potom sa počas kázne rozdelíme na 3 vekové skupiny. Po skončení oficiálneho zhromaždenia ešte prebieha následný program, či už je to chvála, koncert, športové podujatie alebo spoločné posedenie pri káve. Každoročne tiež podnikáme krátkodobé misijné výjazdy, ktoré sú určené špeciálne pre mládež. S naším tímom navštevujeme krajiny ako Tadžikistan, Ukrajina, Poľsko, či India. Raz do roka usporadúvame taktiež naše mládežnícke konferencie, kde sa stretávajú tisíce ľudí nielen zo Škandinávie, ale aj z celej Európy. Okrem toho je mládež zapojená do projektu „New Generation“, ktorého hlavnou úlohou je priniesť evanjelium do škôl.

3. Ako sa snažíte zapájať mladých do služby v cirkvi?

Toto môže byť v niektorých zboroch problémová oblasť. Po roky sa mládeži venujeme, a potom sa nám zrazu niekde vytratia. Snažíme sa tomuto trendu aktívne predchádzať. Ako som už spomínal, máme viacero záujmových skupín. Tí, ktorí sú v nich zapojení, potom neslúžia len na zhromaždeniach určených pre mladých, ale usilujeme sa ich zapojiť aj do služby v zbore a na nedeľných bohoslužbách tak často, ako je len možné.

4. Čo je podľa teba najväčším problémom dnešnej mladej generácie vo Švédsku?

V prvom rade je to určite láska k peniazom a túžba po prestíži. A to dokonca mnohokrát aj vo vnútri cirkvi. Na druhom mieste je to určite konzumácia alkoholu. A to nie len nejaký ten pohárik, ako napr. vo Francúzsku. Keď pijú mladí Švédi, tak sú úplne „na mol“. Hlavne počas víkendov sú naše ulice, bary a diskotéky plné mladých ľudí, ktorí držia v rukách pivo. Začínajú už v 11. rokoch, čo je veľmi alarmujúci fakt!

 

5. Sú podľa teba mladí ľudia vo Švédsku otvorení pre evanjelium a ako sa ich snažíte získať?

Švédsko je dnes veľmi sekularizovanou krajinou, avšak stále sú mnohí, ktorí chcú počuť evanjelium a prijať Ježiša Krista. Taktiež ľudia v našom meste sú pre prácu Slova života oveľa otvorenejší než pred 15 rokmi, kedy po nás hádzali paradajky a zhnité ovocie. Smiech … A ako sa ich vlastne snažíme získať? V centre mesta si pravidelne prenajímame priestory starého kina, kde hráme kresťanskú hudbu, ponúkame kávu a prezentujeme kultúrny program, aby sme ľuďom priniesli Krista. Okrem toho sa mládež pridáva minimálne každý tretí týždeň k projektu pouličnej evanjelizácie (Street Mission﴿ – kedy ľuďom priamo na ulici podávame zdarma teplé nápoje a delíme sa s nimi o evanjelium a modlíme sa za nich. Taktiež pracujeme s mládežou na školách v rámci programu „New Generation“, ktorý som už spomínal. Avšak hlavne sa ich snažíme získať prostredníctvom osobných priateľstiev a kontaktov. Samozrejme aj veľké zhromaždenia sú dôležité, ale ak máme vidieť trvalé ovocie, musíme nájsť s mladou generáciou „spoločnú reč“ a získať si ich dôveru.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave