Zhromaždenia s Bengtom Wedemalmom

Srdečne vás opäť po rokoch pozývame na zhromaždenie s Bengtom Wedemalmom – tentoraz nie len v Bratislave, ale aj v Banskej Štiavnici v dňoch 4. – 6. decembra 2009.

4. decembra 2009 o 18:00, kino Akademik, Banská Štiavnica

5. decembra 2009 o 18:00, DK Dúbravka Bratislava, modrá sála

6. decembra 2009 o 10:00, DK Dúbravka Bratislava, modrá sála

Bengt Wedemalm bol jedným z prvých evanjelistov, ktorí po páde železnej opony cestovali do východnej Európy, aby organizovali evanjelizačné zhromaždenia. Boh jeho službu potvrdzoval mnohými uzdraveniami. Ešte počas komunizmu k nám pašoval Biblie a pomáhal budovať rodiacu sa cirkev. Brat Bengt Pánovi slúži už 26 rokov. Žije vo Veľkej Británii, spolupracuje so známym anglickým pastorom Colinom Urquhartom a cestuje do celého sveta s mocným posolstvom evanjelia. Bengt Wedemalm po dlhých desiatich rokoch prichádza znova na Slovensko. Vstup je voľný, príďte s očakávaním a Pán Boh bude potvrdzovať svoje Slovo.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave