Boh nie je človek, aby klamal

Pred pár dňami sme na konferencii zboru Slovo života prežili úžasný čas. Úžasný kvôli tomu, že nás navštívil Pán so svojou prítomnosťou. A ešte aj preto, lebo nám prišiel kázať človek, ktorého rešpektujem, aj keď ho osobne vôbec nepoznám. Môj rešpekt voči nemu má svoj pôvod v tom, že prináša Božiu prítomnosť a káže neuveriteľne jednoduchým spôsobom.

Slovo, ktoré ma azda najviac oslovilo počas dvoch dní s kazateľom menom Bengt Wedemalm je:
“Boh nie je človek, aby klamal.”

Koľkokrát som toto Slovo v Biblii čítal, ale nikdy som sa nad ním nezamyslel tak, ako teraz.

1. Boh nie je človek – aké úžasné zjavenie. Boh je Boh. On je iný ako sme my, aj keď my pochádzame z Neho. My sme sa raz narodili, Boh sa nikdy nenarodil, On vždy bol. My rastieme, ale On nikdy nerástol, On bol, je a vždy aj bude veľký a majestátny. My sa učíme, On vždy všetko vedel, lebo On je tvorcom poznania a všetkého, čo existuje. Medzi nami a Bohom je veľký rozdiel, ale niet ničoho, v čom by sme sa s Ním mali alebo mohli porovnávať.

2. Boh sa nespráva ako človek. My klameme, ale Boh nikdy neklame. Keď my klameme, robíme to preto, lebo sa cítime byť ohrozenými. Ale On nie je nikým ani ničím ohrozený. My sa bránime, On sa brániť nemusí. My sa hanbíme za včerajšok, ale On sa zaň hanbiť nemusí. My sa bojíme o zajtrajšok, On sa nestrachuje, lebo zajtrajší deň prebýva v Ňom. My si myslíme, že veľa vieme, On si to myslieť nemusí, pretože všetko pochádza od Neho. Všetko okolo nás je predmetom nášho skúmania, naopak Boh je predmetom skúmania všetkého, čo je okolo Neho.

Vo všetkých tých rozdieloch medzi nami a Bohom však máme jedno spoločné – Krista Ježiša. Ježiša, ktorého Boh – Otec poslal na Zem, aby obliekol ľudskú podobu a stal sa obeťou za nás. Človek bol kvôli hriechu odsúdený na telesnú, ale aj duchovnu smrť. Ježíš nás spod duchovnej smrti vykúpil a vstal z mŕtvych. On neumrel navždy, On žije. Preto ak uveríš a vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami za svojho Spasiteľa, budeš spasený – zachránený a duchovná smrť už v tvojom živote nenastane. Prenikne do teba Boží život a staneš sa tým, kým ťa Boh naozaj stvoril.

Budeš s Ním a On bude s tebou.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave